Združenie Diakonia

Združenie DIAKONIA

Združenie „Diakonia Hnutia Svetlo-Život” schválila Konferencia biskupov Slovenska  na svojom marcovom zasadaní v roku 2009.

Združenie je právnou formou organizácie diakonie Hnutia Svetlo-Život na Slovensku založenou s  tým cieľom, aby hnutie mohlo lepšie slúľiť svojou charizmou pri budovaní Cirkvi a plneniu jej poslania vo svete.

2%

Prihlásenie