Heslo formačného roku 2020/2021 uzrelo svetlo sveta

Na stretnutí poľskej CDJ dňa 12.X.2019, Duch Svätý inšpiroval zúčastnených tam k rozhodnutiu o tom, ako bude znieť heslo na nový formačný rok 2020/2021. Heslo roka má za cieľ upriamiť pozornosť a snahu celého hnutia na určitú časť nášho osobného života, či života spoločenstva, ktorú sa následne hnutie snaží intenzívnejšie prežívať v svojej formácii. Heslo formačného roku 2020/2021 znie: Zrelosť v Kristovi. Poinformoval o tom generálny moderátor HSŽ o. M. Sendek.

- oP-

 

Formačný víkend Združenia Diakonia HSŽ

Je potrebné, aby sa Cirkev príliš nezameriavala na seba, ale predovšetkým odrážala Ježiša Krista. To znamená s pokorou uznať, že niektoré konkrétne veci sa musia zmeniť, a preto je potrebné, aby zachytila vízie, ba aj kritiku mladých. (CHV 39)

Christus Vivit - Kristus žije

V duchu tejto kerygmatickej výzvy, ktorú zvolil sv. otec František za názov exhortácie, ktorú vydal v marci 2019 ako dokument inšpirovaný biskupskou synodou o mládeži v októbri 2018 v Ríme pozývame všetkých členov Združenia Diakonia HSŽ na Slovensku na formačný víkend v dňoch 8.-10.11.2019 do bývalého kňazského seminára v Badíne (okr. Banská Bystrica) s pozvaným hosťom o. Dominikom Markošom, farárom farnosti Sliač.

Výzva generálneho moderátora: Neplánované

Pochválený Ježiš Kristus!

 

Je to asi prvýkrát čo sa obraciam na vás – na všetkých členov HSŽ, ktorí ste zaangažovaní s prosbou o spropagovanie filmu. Tento film vstupuje už do kín je výnimočný a jeho šírenie je v úplnom súlade s charizmou a dielom, ktoré šírime v rámci Kruciaty oslobodenia človeka. Veľmi naliehavo prosím a vyzývam o podporu tohto filmu na všetkých linkách: oblastné stránky, Facebook, WhatsApp, Messenger, smsky a pod.

Generálny moderátor Marek Sendek

 

Čítať ďalej: Výzva generálneho moderátora: Neplánované

Audio reportáž zo sympózia KOČ

Audio reportáž z 21. celoslovenského sympózia Kruciaty oslobodenia človeka si môžete vypočuť TU.

Správa a foto z celoslovenského dňa spoločenstva

Nedeľa 29.9.2019 bola ďakovným dňom národného dna spoločenstva Hnutia Svetlo-Život (HSŽ) na Slovensku. Deň pred tým v sobotu bolo národné stretnutie oázovej mládeže. Takmer 500 členov a sympatizantov Hnutia sa zúčastnilo celoslovenského podujatia.

Čítať ďalej: Správa a foto z celoslovenského dňa spoločenstva

Ďalšie články...

  1. Prečo sloboda?
  2. Nová kniha: Vyslobodení a vyslobodzujúci
  3. Reportáž z celoslovenského dňa spoločenstva [audio]
  4. Predstavujeme heslo formačného roka 2019/2020

Stránka 1 z 39

2%

Prihlásenie