40. KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ V CZESTOCHOWEJ

V  MOCI  DUCHA  SVÄTÉHO !

Aj my oázisti zo Slovenska sme pozvaní na stretnutie zodpovedných HSŽ, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. – 23. II. 2015 v Czestochowej na Jasnej Hore.  Pozýva  nás generálny moderátor HSŽ otec biskup Adam Wodarczyk.

Pred 40 rokmi sa Hnutie riadilo  heslom OBNOVA V DUCHU SVÄTOM. Bola to skúsenosť vyliatia darov Ducha sv, ktorý nasmeroval Hnutie k evanjelizácii a obnove kresťanského života. Aj dnes je veľká naliehavosť volať o nové vyliatie darov Ducha sv pre Cirkev. Preto heslom nového formačného roka 2015/2016 v Hnutí v Poľsku sú slová: V MOCI DUCHA SV! Na kongregácii zodpovedných chceme znova objaviť moc Ducha sv v spoločenstve Cirkvi, v Písme sv, v liturgii a na modlitbe. Pozrieme sa na významnosť charizmatických darov a pôsobenie Ducha sv v diele Novej evanjelizácie. Objavíme aj to, čo Duch hovorí v Cirkvi cez udalosti, ako je napr. Rok zasväteného života, synoda o rodine alebo svetové dni mládeže v Krakowe. Pozrieme sa na úlohy špecializovaných diakonii Hnutia.  Budeme sa modliť o nové vyliatie milosti Ducha sv pre nás všetkých, aby sme vedeli prijať úlohu pri Novej evanjelizácii.

Pred samotnou kongregáciou od štvrtka sa uskutoční stretnutie oázistov zo zahraničia, napr.  z Ukrajiny, Slovenska, Čiech, Nemecka, ... Toto 20. medzinárodné stretnutie PARRESIA bude prebiehať v oázovom Dome HSŽ v Czestochowej, kde sa účastníci budú spolu modliť a hľadať, ako v moci Ducha sv. šíriť charizmu nášho Hnutia pre evanjelizačnú obnovu cirkvi vo svojich krajinách.

Kongregácia zodpovedných bude výnimočným časom nabratia nových síl k úlohám, ktoré prijmeme v moci Ducha sv skrze Hnutie.  

PROGRAM KONGREGACIE

Piatok 20.II.
18.30 sv omša
20.00 spoločná modlitba na úvod.

Sobota, 21.II.
8.00   ranné chvály. Tomasz Opaliński, Národný Moderátor DC.
9.00   otvorenie kongregácie.
9.30   programové slovo. biskup Adam Wodarczyk, Generálny Moderátor Hnutia.
10.15 Moc Ducha Sv v Cirkvi. – ks. dr Grzegorz Strzelczyk
10.45 Moc Ducha Sv v  Biblii – ks. dr Tomasz Tomaszewski
11.15 Moc Ducha Sv v liturgii – ks. dr Tomasz Bać
11.45 Svetové dni mládeže ako výzva pre Hnutie. – ks. Grzegorz Suchodolski
12.15 oznamy – Nadácia „Światło-Życie”
12.30 Prestávka
14.00 Eucharistia – hl celebrant biskup Artur Miziński, gen. Sekretár konferencie biskupov Poľska.
15.45 V moci ducha sv. – okamih pre špeciálne diakonie
17.45 Veľká modlitba o nové vyliatie Ducha sv
18.30 Prestávka
19.45 Vešpery s požehnaním členov Diakonia
21.00 Apel Jasnogórski

Nedeľa, 22.II.
8.00   Ranné chvály. Paweł Płatek, diecézny Moderátor HSŽ Tarnow.
9.00   A či Oáza potrebuje charizmatickú skúsenosť? - ks. dr Wojciech Nowacki
9.30   Život v Duchu sv. – Joanna i Norbert Dawidczykowie
10.00 V moci Ducha na modlitbe - ks. Ryszard Nowak
10.30 V moci Ducha sv k novej evanjelizácii – ks. dr Zbigniew Snarski
11.00 V moci Ducha sv. výzvy synody o rodine. – Katarzyna i Paweł Maciejewscy, národný pár DC v Poľsku.
11.30 V moci Ducha sv v zasvätenom živote – Jolanta Szpilarewicz, zodpovedná za Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi. – s. Małgorzata Glanc, Predstavená Spoloč Deti Božej milosti.
12.15 Zhrnutie Kongregácie.
12.30 Prestávka
14.00 Eucharistia – hl celebrant biskup Adam Szal, Delegát konferencie biskupov Poľska pre HSŽ.


 Zdroj: http://www.oaza.pl/wydarzenie/xl-kongregacja-odpowiedzialnych-ruchu-swiatlo-zycie/

Pozvanie na duchovné cvičenia KOČ

dckoc15

Komuniké generálneho moderátora č. 3 – 2014/2015

Milí moderátori, zodpovední, animátori, účastníci Hnutia Svetlo-Život!

Dňa 13.12.2014 sv. otec František ma menoval za pomocného biskupa katovickej arcidiecézy – titulárneho biskupa Pomezánie. Pán Boh zaplať za všetky slová blahoželaní, gratulácií, modlitby a dobroprajnosti, ktoré ste mi v súvislosti s touto skutočnosťou adresovali!

Srdečne vás pozývam k účasti na liturgii, počas ktorej prijmem biskupskú vysviacku spolu s biskupom Markom Škudlom – taktiež dlhoročným oázistom. Táto slávnosť sa uskutoční 6. januára 2015 o 12.00 hod. v katedrále Krista Kráľa v Katoviciach. Všetkých členov HSŽ pozývam v tento deň do katovickej katedrály. Spolubratov v kňazstve samozrejme pozývam do koncelebrácie! Nech táto udalosť – v našom hnutí bezpochyby výnimočná – sa stane príležitosťou prežiť dodatočný deň spoločenstva!

Tých, ktorí nebudú môcť prísť, prosím o výnimočný dar jednoty v Eucharistii, na ktorej budete mať účasť v tento deň, keďže je slávnosť Zjavenia Pána!

Mojím biskupským heslom budú slová „Svetlo-Život“ – prosím o modlitbu, aby som sa ako biskup dokázal deliť bohatstvom týchto slov s ľuďmi, ku ktorým budem ako biskup poslaný!

K slovám tohto komuniké pripájam slová dobropriania pri príležitosti sviatkov Božieho narodenia a nového roku Pána 2015!

biskup nominant Adam Wodarczyk, generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život

Pozdrav národného moderátora

v2014

Generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život sa stal biskupom

Kňaz Adam Wodarczyk – generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život  bol 13. decembra 2014 Svätým otcom Františkom menovaný za pomocného biskupa katovickej arcidiecézy.

Čítať ďalej: Generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život sa stal biskupom

Ďalšie články...

  1. 16. Celoslovenské sympózium KOČ
  2. BLAHOREČENIE OTCA BLACHNICKEHO JE OPÄŤ BLIŽŠIE
  3. Pozvánka na OM
  4. 16. SYMPÓZIUM KRUCIÁTY OSLOBODENIA ČLOVEKA
2%

Prihlásenie