Zmena termínu ORD

Pre nízky počet prihlásených osôb v určenom termíne sa plánované Oázové rekolekcie diakonie v Oščadnici z termínu 11.-15.9.2015 prekladajú na neskorší termín, ktorý bude včas oznámený na webovej stránke HSŽ.

o. P. Komanický, NM HSŽ

Pozvánka na zhodnotenie oázových letných duchovných cvičení

Dňa 4.-5.9.2015 sa v centre Hnutia Svetlo-Život na Kalvárii v Prešove uskutoční zhodnotenie letných oázových programov. Z tohto dôvodu pozývame všetkých moderátorov a zodpovedných za letné programy alebo ich delegátov na vydanie svedectva o Božej moci a vernosti.

Chceme chváliť Pána a ďakovať mu za „veľké veci, ktoré s nami urobil Mocný“. Na modlitebné body programu a slávenie liturgie pozývame aj všetkých, ktorí sa chcú pripojiť k spoločenstvu chvál.

Program:

Piatok, 4.9.2015

18.00 h – večera

18.30 h – príprava na sv. omšu

19.00 h – sv. omša s vešperami

20.00 h – modlitba vďaky pred Sviatosťou oltárnou – Eucharistická adorácia

 

Sobota, 5.9.2015

7.00 h – raňajky

7.30 h – stánok stretnutia

8.00 h – ranné chvály

9.00 h – Katechéza – Mocou Ducha Svätého

10.00 h – Sv. omša

11.00 h – Hodina svedectiev

14.00 h – Obed, Agapé

 

Prosíme nahláste svoju účasť do štvrtka 3.9.2015 do 20.00 h (meno a priezvisko, nocľah a stravu) na Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovacím robotom. Pre jej zobrazenie musíš mať zapnutý JavaScript. , alebo sms na 0905100410.

 

o. P. Komanický, NM HSŽ

 

 

Mocou Ducha Svätého...

„Mocou Ducha Svätého...“

Prečo práve takéto heslo?


Spracované podľa programového slova generálneho moderátora HSŽ Adama Wodarczyka 21. februára 2015 počas kongregácie zodpovedných HSŽ v Czestochowej


Formácia v Oáze nás vedie k tomu, aby sme vedome žili Božím slovom, modlitbou, liturgiou, aby bol náš život službou, aby bol svedectvom a aby bol v neustálom procese obrátenia. Duch Svätý je ten, ktorý nás vedie k zrelosti kresťanského života.

Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC 688) poukazuje na pôsobenie Ducha Svätého v ľudskom srdci. Prvky spomínané v katechizme sú prítomné aj v oázovej formácii. Božie slovo je pre nás osobným stretnutím s Bohom skrze vieru. Sme vovádzaní do bohatstva tradície cirkvi a jej teológie. Otec Blachnický nás povzbudzuje, aby sme učenie cirkvi  študovali a aby sme počúvali, čo Duch hovorí cirkvi prostredníctvom jej Magistéria.

Formácia HSŽ nám pomáha odkrývať pôsobenie Ducha Svätého vo sviatostnej liturgii, ale aj v spoločnej spontánnej modlitbe. Odkrývame charizmy a úrady, ktoré budujú cirkev. Hľadáme v cirkvi svoje miesto a svoju službu. Spoznávame  pôsobenie Ducha v znakoch apoštolského a misijného života alebo v živote svätých. Osobitne objavujeme pôsobenie Ducha Svätého v milostiach sviatosti krstu a v katechumenáte, ktorý nám pomáha k zrelému kresťanskému životu.

Čítať ďalej: Mocou Ducha Svätého...

Pozvánka na Oázové rekolekcie diakonie (ORD)

Ak si prešiel v HSŽ (DC) základnou formáciou a pýtaš sa aký krok ďalej, pozývam ťa na ORD.

Kde?

ORD sa uskutoční v Oščadnici (hotel Bocy) – viď www.bocy.sk

Kedy?

11.-15.9.2015

Za koľko?

15,- €/noc/osoba (47 lôžok v 13 izbách)

Čo priniesť?

obvyklé potreby oázistu, vlastný uterák

Termín prihlasovania:

Do 31.8.2015, Kapacita je obmedzená, rozhoduje poradie prihlásenia.

Kontakt:

Prihlasovanie a prípadné otázky adresujte mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovacím robotom. Pre jej zobrazenie musíš mať zapnutý JavaScript. , smskou alebo tel. hovorom na: 0905100410 (o. Peter Komanický)

 


 

Dôvody potrebnosti ORD:

Úlohou ORD je ukázať účastníkom celkovú víziu a syntézu HSŽ s cieľom vyzvať ich k vedomému prijatiu programu Hnutia a ponúknuť sa v ňom do služby, v súlade so svojimi možnosťami. (...)

Je to rozhodnutie prijať zodpovednosť Diakonie HSŽ. Do hnutia je totiž možné patriť len na zásade účasti v ňom navrhovanom formačnom programe, ako aj na spoluúčasti na jeho charizme a misii pre dobro miestnych spoločenstiev. Neexistuje teda možnosť pasívnej účasti na hnutí z dôvodu dosiahnutia istých osobných výhod, či uspokojenia, tak ako to býva v rôznych spolkoch. Byť členom HSŽ, znamená prijať zodpovednosť diakonie v ňom. (...)

Účasť na ORD je možné odporúčať osobám, ktoré majú základnú deuterokatechumenátnu formáciu.


ORD sa môžu niektorí zúčastniť aj pred skúsenosťou Oázy HSŽ. Týka sa to osôb, ktoré sa zaujímajú o HSŽ z dôvodu svojho povolania v Cirkvi, a ktoré reprezentujú určitú úroveň formácie vnútorného života spojeného s povolaním. Patria tu kňazi, absolventi duchovných seminárov, rehoľné sestry, členovia inštitútov zasväteného života. Pre tieto osoby môže byť ORD prvou prezentáciou charizmy Hnutia, ktoré môže obohatiť, či usmerniť ich apoštolát v Cirkvi.
o. František Blachnický


Pre koho je ORD?

Pre kňazov a bohoslovcov:

Možno ako kňaz máš vo farnosti oázovú skupinku oázistov a zamýšľaš sa k čomu ich stretnutia majú viesť? Možno si klerikom a stretol si sa s oázou, ba dokonca aj nejakú zažil, ale nemáš istotu, aký to má zmysel? Načo je vo farnosti potrebná takáto skupina? Mne v tomto hľadaní pomohli štvordňové Oázové rekolekcie diakonie (ORD), ktoré mi ukázali, že Hnutie Svetlo-Život je niečo viac než len stretko v pastoračných miestnostiach s gitarou pri sviečke, či výlet s kňazom počas prázdnin. ORD je objavenie toho, o čo v Hnutí tak skutočne ide.
o. Marek


Pre mládež a dospelých po základnej formácii:

Možno sa ti zdá, že keď si ukončil základnú formáciu, a teraz si animátor a vedieš skupinku, vieš už o Hnutí všetko. I ja som si to myslela. Ale keď som absolvovala ORD, dozvedela som sa čím naozaj Hnutie Svetlo-Život je. Prestala som byť sympatizantom Hnutia, stala som sa jeho členom, spoznala som celkovú víziu HSŽ a našla som svoje miesto v Cirkvi. Ak je Oáza dôležitou súčasťou tvojho života, potom tieto rekolekcie sú pre teba.
Jana


Pre manželské páry Domácej cirkvi:

Mnohí sa po prežití prvých rekolekcií delia s tým, že sú aj ďalší, ktorí prežívajú rovnaké pocity. Tým sa nám otvárajú nové obzory. Po prežití základnej formácie oplatí sa urobiť revíziu prejdenej cesty, oplatí sa rozšíriť svoje horizonty, objaviť kráčajúcich inými cestami v tej istej charizme. ORD je dobrý nástroj ako spoznať Hnutie z nadhľadu (v celej šírke) s jeho pestrosťou. Je to šanca daná Bohu, aby zapálil našu horlivosť na tej ceste. Z celého srdca preto pozývame na ORD manželské páry DC, ktoré sú po základnej formácii.
Jaro a Mária

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Oázové rekolekcie diakonie (ORD)

Ďalšie články...

  1. VII. CELOSLOVENSKÁ PÚŤ HSŽ A KOČ
  2. POZVANIE K ĎAKOVNEJ MODLITBE
  3. Duchovné cvičenia Pri studni
  4. Otec Marek Sędek sa stal novým generálnym moderátorom Hnutia Svetlo-Život
2%

Prihlásenie