PROROK V POĽSKOM PARLAMENTE

 Otec Franciszek Blachnicki zanechal za sebou viditeľný plán duchovnej obnovy Poľska,“ vyhlásil biskup Wodarczyk počas sympózia o  sociálnej činnosti zakladateľa Hnutia Svetlo-Život a  diela Kruciaty Oslobodenia Človeka, ktoré sa uskutočnilo minulý mesiac v poľskom parlamente vo Warszawe. Objasnil, že otec Franciszek vnímal slobodu nielen ako vonkajšie, ale aj ako vnútorné oslobodenie. Zdôraznil, že niet slobodného štátu bez slobodných ľudí.

Otec biskup Adam Wodarczyk sa priznal, že toto stretnutie bolo jednou z jeho túžob. V príhovore podčiarkol prorocký rozmer života a diela otca Blachnického, ktorý mal vplyv aj na sociálnu oblasť, a tiež fakt, že otec Franciszek písal o slobode veľmi veľa. Ďalší prednášatelia zdôraznili, že otec Franciszek bezchybne diagnostikoval príčiny zotročenia človeka.

Franciszek Blachnicki často tvrdil, že sloboda sa nezakladá len na jednoduchom akte oslobodenia. Podľa neho je suverenita osôb prvou etapou oslobodenia spoločnosti. „Slobodnými nás robí voľba pravdy, dobra a krásy,“ vysvetľoval Wodarczyk.

Čítať ďalej: PROROK V POĽSKOM PARLAMENTE

Radostnú Paschu!

 

 

Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1Kor 15,20). 

 

Vďaka Kristovi má tvoj život i smrť kladný zmysel. Sv. Pavol hovorí: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1,21). Už neexistuje nič, čo by mohlo zničiť radosť vykúpených, lebo momentom vzkriesenia Krista, Boh nás definitívne povoláva k sebe skrze každú udalosť, ktorú v živote prežívame.

 

Všetkým vám želám a vyprosujem od vzkrieseného Krista milosť žiť nový život v radosti Ducha skrze poslušnosť a lásku k Otcovi.

 

o. P. Komanický NM HSŽ

 

POZVÁNKA NA IV. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU ZODPOVEDNÝCH

2015Milý moderátor, animátor, zodpovedný v službe spoločenstva HSŽ.


Srdečne ťa pozývam na IV. národnú kongregáciu zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v Žiline, na Gymnáziu sv. Františka, ul. J. M. Hurbana 44 v dňoch 14.-15.3.2015. Témou tejto kongregácie je heslo: Mocou Ducha Svätého. Vo svetle tejto pravdy si chceme v hnutí nanovo uvedomiť, že Ježiš je verný svojim slovám a vždy ochotný dávať svojho Ducha tým, ktorí ho o neho prosia. Z tohto dôvodu sa ako spoločenstvo živej Kristovej cirkvi chceme započúvať do slov a výziev, či svedectiev, ktoré sú pre nás pripravené ako Ježišov nádherný plán. Chceme prosiť o moc Ducha pre naše evanjelizačné poslanie, kráčanie a pôsobenie v prostredí rodín, škôl, pracovísk, miest, národa, sveta. V tomto roku sa k nám prihovorí aj novozvolený biskup zo spoločenstva HSŽ generálny moderátor Adam Wodarczyk. Spolu s ním prisľúbil účasť na našom zhromaždení aj miestny ordinár o. biskup Mons. T. Galis. Do témy kongregácie nás vovedie tajomník Rady pre laické a apoštolské hnutia p. Jozef Konc, ktorý je nám a našej charizme taktiež veľmi blízky. V roku zasväteného života sa budeme tešiť zo svedectva o moci Ducha pozvaných členiek zasväteného života Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, ktoré založil o. František Blachnický, ako aj ďalších pozvaných lektorov.  Príďme vytvoriť spoločenstvo ľudu načúvajúceho hlasu svojho Pána a čerpajúceho Živú vodu.

Čítať ďalej: POZVÁNKA NA IV. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU ZODPOVEDNÝCH

Kongregácia zodpovedných HSŽ na Slovensku

2015Milovaní!
Po rokoch 1150. výročia príchodu slovanských apoštolov sv. Cyrila a sv .Metóda na naše územie a Panny Márie Sedembolestnej – Patrónky Slovenska, ktoré sa niesli v našom hnutí pod heslami: Nanovo sa narodiť a Radosť evanjelia, chceme vstúpiť do ďalšieho formačného roku 2015-2016. Za jeho heslo sme v jednote s bratmi a sestrami z HSŽ vo svete zvolili heslo: Mocou Ducha Svätého!

Čítať ďalej: Kongregácia zodpovedných HSŽ na Slovensku

Svedectvo z Ríma

V dňoch 13. – 19. februára 2015 som sa v Ríme zúčastnil na VI. púti slovenských hnutí a spoločenstiev na čele s o. biskupom Petrom Rusnákom, predsedom komisie laických a apoštolských hnutí pri KBS. Zastupoval som tam Hnutie Svetlo-Život. Táto púť bola pre mňa veľkým duchovným zážitkom. Preto by som sa chcel s vami podeliť o túto peknú skúsenosť a dať vám svedectvo o tom, že som hrdý a šťastný, že patrím do katolíckej cirkvi, ktorá ja tak rozmanito pestrá a rôznorodá svojimi charizmami, a pritom jednotná. A splnili sa mi okrem iného aj dve túžby – vidieť pápeža Františka a pomodliť sa pri hrobe sv. Jána Pavla II.

 

Čítať ďalej: Svedectvo z Ríma

Ďalšie články...

  1. Deň svetla
  2. 40. KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ V CZESTOCHOWEJ
  3. Pozvanie na duchovné cvičenia KOČ
  4. Komuniké generálneho moderátora č. 3 – 2014/2015
2%

Prihlásenie