Mocou Ducha Svätého! Alebo COM

Na Turíce začína veľké dobrodružstvo oázy živej Cirkvi. Tak ako na Turíce v Jeruzaleme .... (porov. Sk 2,1n).  Pre oázistov Turíce - to je COM. Centrálna oáza matka alebo centrálna oáza modlitby. Je to stretnutie v Kroscienku n/D.  Je to stretnutie aj v Prešove v centre Hnutia. Je to znak a prejav jednoty celého Hnutia. Spoločná Eucharistia. Spoločné vzývanie Ducha Svätého.  Prosíme Ho, aby nám dal silu a moc. Aby nám pomáhal žiť jednotu medzi svetlom  a životom. Aby pomáhal moderátorom a animátorom na oázach a iných oázových tematických rekolekciách počas leta. Preto sa máme modliť. Modliť sa za slúžiacich, aj za účastníkov. Aby Duch Svätý  silno pôsobil počas letných podujatí. Aby sme ešte viac a nanovo odokryli charizmu Oázy. V nej objavujeme krásu živej Cirkvi.

Čítať ďalej: Mocou Ducha Svätého! Alebo COM

COM 2015 - Prešov Kalvária, Centrum HSŽ

COM 2015 - Prešov Kalvária, Centrum HSŽ

 Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Tejto zeme!

Aj počas týchto Turíc chceme vzývať Svätého Ducha, aby ustavične obnovoval svoju Cirkev, robil nás schopnými žiť evanjeliom Ježiša Krista. Prosme o moc Ducha pre Oázu živej cirkvi, najmä pre tých, ktorí budú slúžiť počas prázdninových rekolekcií, aby posilňoval naše ľudské námahy. Chceme sa modliť za účastníkov oáz. Je nám nevyhnutne potrebný Svätý Duch, aby sme opäť nanovo objavovali veľkosť charizmy rekolekčnej oázy.

Pozývam na Centrálnu oázu Matka (modlitby) všetkých moderátorov, animátorov letných rekolekcií, ako aj všetkých, komu leží na srdci to, aby sa vylievalo hojné požehnanie na letné oázy 2015.

 

Miesto: Centrum HSŽ Prešov

 

Program:

 

Piatok, 22. 5. 2015

19:00 h Sv. omša s vešperami

 

Sobota, 23.5.2015

8:00 h Ranné chvály

9:00 h Katechéza – Mocou Ducha Svätého

9:45 h Občerstvenie

10:00 h Delenie v skupinách

11:30 h Príprava na sv. omšu

12:00 h Sv. omša

13:00 h Obed

15:00h Plánovanie oáz.  

17:00 h Vešpery

17:30 h Večera

18:30 h Vigília, vzývanie Ducha Sv.

 

Nedeľa, 24.5.2015

8:00 h Ranné chvály

8:30 h Liturgický kruh

9:30 h Občerstvenie

10:30 h Sv. omša s požehnaním a rozoslaním moderátorov letných oáza oázových programov

12:00 h Obed

 

Prihlásenie: na Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovacím robotom. Pre jej zobrazenie musíš mať zapnutý JavaScript. , do 20.5.2015, kde uveďte svoje meno, priezvisko, či potrebujete nocľah a stravu (sobota – O,V a nedeľa – O) 

 

o. P. Komanický, NM HSŽ

 

Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

 Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

V duchu jednoty s bratmi a sestrami z HSŽ na celom svete, ako aj celou Cirkvou, v tomto čase medzi sviatkom Nanebovstúpenia Pána a Zoslaním Ducha Svätého, pozývam všetky naše spoločenstvá k osobnej i spoločnej modlitbe o vyliatie, dary a ovocie Ducha Svätého. Sami sa nemôžeme naplniť pravou radosťou, pokojom, láskou. Zapojenie sa do novény pred Zoslaním Ducha Svätého, nech je vyjadrením našej túžby a presvedčenia o nevyhnutnosti nového života pre nás i pre tento svet.

Čítať ďalej: Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

Pozvánka na víkendové duchovné cvičenia k celomestským misiám v Prahe

 Bratia a sestry.

 V rámci prípravy na celomestské misie v Prahe, pozývame všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zapojiť do misijného programu, na víkendové duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 7.5. do 10.5.2015 v Prešove. Program začína vo štvrtok 7.5. 2015 večer sv. omšou o 19.00 hod. na Kalvárií v Prešove a končí sa v nedeľu 10.5.2015 o 14.00 hod.

Čítať ďalej: Pozvánka na víkendové duchovné cvičenia k celomestským misiám v Prahe

PROROK V POĽSKOM PARLAMENTE

 Otec Franciszek Blachnicki zanechal za sebou viditeľný plán duchovnej obnovy Poľska,“ vyhlásil biskup Wodarczyk počas sympózia o  sociálnej činnosti zakladateľa Hnutia Svetlo-Život a  diela Kruciaty Oslobodenia Človeka, ktoré sa uskutočnilo minulý mesiac v poľskom parlamente vo Warszawe. Objasnil, že otec Franciszek vnímal slobodu nielen ako vonkajšie, ale aj ako vnútorné oslobodenie. Zdôraznil, že niet slobodného štátu bez slobodných ľudí.

Otec biskup Adam Wodarczyk sa priznal, že toto stretnutie bolo jednou z jeho túžob. V príhovore podčiarkol prorocký rozmer života a diela otca Blachnického, ktorý mal vplyv aj na sociálnu oblasť, a tiež fakt, že otec Franciszek písal o slobode veľmi veľa. Ďalší prednášatelia zdôraznili, že otec Franciszek bezchybne diagnostikoval príčiny zotročenia človeka.

Franciszek Blachnicki často tvrdil, že sloboda sa nezakladá len na jednoduchom akte oslobodenia. Podľa neho je suverenita osôb prvou etapou oslobodenia spoločnosti. „Slobodnými nás robí voľba pravdy, dobra a krásy,“ vysvetľoval Wodarczyk.

Čítať ďalej: PROROK V POĽSKOM PARLAMENTE

Ďalšie články...

  1. Radostnú Paschu!
  2. POZVÁNKA NA IV. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU ZODPOVEDNÝCH
  3. Kongregácia zodpovedných HSŽ na Slovensku
  4. Svedectvo z Ríma
2%

Prihlásenie