Radostnú Paschu!

 

 

Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1Kor 15,20). 

 

Vďaka Kristovi má tvoj život i smrť kladný zmysel. Sv. Pavol hovorí: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1,21). Už neexistuje nič, čo by mohlo zničiť radosť vykúpených, lebo momentom vzkriesenia Krista, Boh nás definitívne povoláva k sebe skrze každú udalosť, ktorú v živote prežívame.

 

Všetkým vám želám a vyprosujem od vzkrieseného Krista milosť žiť nový život v radosti Ducha skrze poslušnosť a lásku k Otcovi.

 

o. P. Komanický NM HSŽ

 

POZVÁNKA NA IV. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU ZODPOVEDNÝCH

2015Milý moderátor, animátor, zodpovedný v službe spoločenstva HSŽ.


Srdečne ťa pozývam na IV. národnú kongregáciu zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v Žiline, na Gymnáziu sv. Františka, ul. J. M. Hurbana 44 v dňoch 14.-15.3.2015. Témou tejto kongregácie je heslo: Mocou Ducha Svätého. Vo svetle tejto pravdy si chceme v hnutí nanovo uvedomiť, že Ježiš je verný svojim slovám a vždy ochotný dávať svojho Ducha tým, ktorí ho o neho prosia. Z tohto dôvodu sa ako spoločenstvo živej Kristovej cirkvi chceme započúvať do slov a výziev, či svedectiev, ktoré sú pre nás pripravené ako Ježišov nádherný plán. Chceme prosiť o moc Ducha pre naše evanjelizačné poslanie, kráčanie a pôsobenie v prostredí rodín, škôl, pracovísk, miest, národa, sveta. V tomto roku sa k nám prihovorí aj novozvolený biskup zo spoločenstva HSŽ generálny moderátor Adam Wodarczyk. Spolu s ním prisľúbil účasť na našom zhromaždení aj miestny ordinár o. biskup Mons. T. Galis. Do témy kongregácie nás vovedie tajomník Rady pre laické a apoštolské hnutia p. Jozef Konc, ktorý je nám a našej charizme taktiež veľmi blízky. V roku zasväteného života sa budeme tešiť zo svedectva o moci Ducha pozvaných členiek zasväteného života Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, ktoré založil o. František Blachnický, ako aj ďalších pozvaných lektorov.  Príďme vytvoriť spoločenstvo ľudu načúvajúceho hlasu svojho Pána a čerpajúceho Živú vodu.

Čítať ďalej: POZVÁNKA NA IV. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU ZODPOVEDNÝCH

Kongregácia zodpovedných HSŽ na Slovensku

2015Milovaní!
Po rokoch 1150. výročia príchodu slovanských apoštolov sv. Cyrila a sv .Metóda na naše územie a Panny Márie Sedembolestnej – Patrónky Slovenska, ktoré sa niesli v našom hnutí pod heslami: Nanovo sa narodiť a Radosť evanjelia, chceme vstúpiť do ďalšieho formačného roku 2015-2016. Za jeho heslo sme v jednote s bratmi a sestrami z HSŽ vo svete zvolili heslo: Mocou Ducha Svätého!

Čítať ďalej: Kongregácia zodpovedných HSŽ na Slovensku

Svedectvo z Ríma

V dňoch 13. – 19. februára 2015 som sa v Ríme zúčastnil na VI. púti slovenských hnutí a spoločenstiev na čele s o. biskupom Petrom Rusnákom, predsedom komisie laických a apoštolských hnutí pri KBS. Zastupoval som tam Hnutie Svetlo-Život. Táto púť bola pre mňa veľkým duchovným zážitkom. Preto by som sa chcel s vami podeliť o túto peknú skúsenosť a dať vám svedectvo o tom, že som hrdý a šťastný, že patrím do katolíckej cirkvi, ktorá ja tak rozmanito pestrá a rôznorodá svojimi charizmami, a pritom jednotná. A splnili sa mi okrem iného aj dve túžby – vidieť pápeža Františka a pomodliť sa pri hrobe sv. Jána Pavla II.

 

Čítať ďalej: Svedectvo z Ríma

Deň svetla