Evanjelizačné fórum v Krakowe

CELÉ EVANJELIUM, CELÉ TELO, CELÉMU SVETU ALEBO

„NEROB SÁM TO, ČO MÔŽEME UROBIŤ SPOLU“

 

V dňoch 14. - 16.11.2013 sme sa zúčastnili Evanjelizačného fóra v Krakowe. Toto podujatie organizoval arcibiskupský úrad v Krakowe na čele s pomocným biskupom Grzegorom Ryśom, ktorý je veľmi silne zanietený pre Novú Evanjelizáciu. Dušou celého podujatia bol Andrej Sionek, riaditeľ evanjelizačnej školy En Christo v Lanckorone. Spolu s asi 700 účastníkmi sme zažili tri dni modlitieb, chvál, stretnutí a katechéz zameraných na ohlasovanie celého evanjelia, celému svetu ako jedno celé telo.

Čítať ďalej: Evanjelizačné fórum v Krakowe

Oáza rodín II° - Maniowy

Hnutie Svetlo-Život, Domáca Cirkev na Slovensku Vás srdečne pozýva na Oázu rodín II° v duchu Starého zákona, knihy Exodus.

Termín: 11.7. - 27.7.2014

Čítať ďalej: Oáza rodín II° - Maniowy

Pozdrav

 

Kristus Ježiš, hoci má božskú prirodzenosť,

            nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

            ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,

            stal sa podobný ľuďom;

            a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

            Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,

            až na smrť na kríži.

            Preto ho Boh nad všetko povýšil

            a dal mu meno,

            ktoré je nad každé iné meno,

            aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno

            v nebi, na zemi i v podsvetí

            a aby každý jazyk vyznával:

            „Ježiš Kristus je Pán!“

            na slávu Boha Otca.

 

Túžiš sa nanovo narodiť? Dieťa v jasliach nás učí, čo to znamená a ako sa to dosahuje: nepridŕžať sa, zriecť sa, uponížiť sa, byť pokladaným za niečo menšie, byť poslušným. Potom ťa Boh povýši.

Prajem každému z nás, aby sme zmýšľali tak, ako Kristus Ježiš.

Požehnané sviatočné dni.

o. Peter Komanický, NM

 

 

Cirkev, zobuď sa!

Zdroj: www.wiara.pl
Spracoval a dodal: Jozef Heske

Evangelii gaudium je Adhortácia, ktorá je výsledkom biskupskej synody o ohlasovaní evanjelia uskutočnenej v októbri 2012 v Ríme. Je to apoštolské povzbudenie pápeža Františka. Je to jeho prorocké napomenutie. Je návodom, ako obnoviť Cirkev, aby bola nástrojom evanjelizácie sveta.

Čítať ďalej: Cirkev, zobuď sa!

Pozvánka na ORD

 

ORD

 

Ďalšie články...

  1. POZVANIE NA EVANJELIZAČNU DUCHOVNÚ OBNOVU
  2. POZVANIE NA KURZ PRE MODERÁTOROV DOBREJ ZÁBAVY
  3. Fašiangový ples
  4. Liturgia – popoluška alebo kráľovná?
2%

Prihlásenie