Kongregácia zodpovedných HSŽ na Slovensku

2015Milovaní!
Po rokoch 1150. výročia príchodu slovanských apoštolov sv. Cyrila a sv .Metóda na naše územie a Panny Márie Sedembolestnej – Patrónky Slovenska, ktoré sa niesli v našom hnutí pod heslami: Nanovo sa narodiť a Radosť evanjelia, chceme vstúpiť do ďalšieho formačného roku 2015-2016. Za jeho heslo sme v jednote s bratmi a sestrami z HSŽ vo svete zvolili heslo: Mocou Ducha Svätého!

Čítať ďalej: Kongregácia zodpovedných HSŽ na Slovensku

Svedectvo z Ríma

V dňoch 13. – 19. februára 2015 som sa v Ríme zúčastnil na VI. púti slovenských hnutí a spoločenstiev na čele s o. biskupom Petrom Rusnákom, predsedom komisie laických a apoštolských hnutí pri KBS. Zastupoval som tam Hnutie Svetlo-Život. Táto púť bola pre mňa veľkým duchovným zážitkom. Preto by som sa chcel s vami podeliť o túto peknú skúsenosť a dať vám svedectvo o tom, že som hrdý a šťastný, že patrím do katolíckej cirkvi, ktorá ja tak rozmanito pestrá a rôznorodá svojimi charizmami, a pritom jednotná. A splnili sa mi okrem iného aj dve túžby – vidieť pápeža Františka a pomodliť sa pri hrobe sv. Jána Pavla II.

 

Čítať ďalej: Svedectvo z Ríma

Deň svetla

Dnešný sviatok Obetovania Pána je pre nás príležitosťou, aby sme v duchu oázovej tradície a výziev Cirkvi sústredili našu pozornosť na dve skutočnosti: na Deň svetla a dar osôb zasväteného života.

Ježiš Kristus náš Pán a Spasiteľ je naším Svetlom, ktoré nás osvecuje i našou slávou. Slávenie dňa svetla nám má napomôcť si opäť uvedomiť túto pravdu a prežiť novú radosť, začať s novým zápalom čas preoázy (teda príprav letných rekolekcií – času, kedy svetlo zasvieti do mnohých sŕdc účastníkov oáz). Pozývam preto všetkých oázistov k jeho sláveniu a hlbokému prežitiu. Môžeme to urobiť v našich spoločenstvách pri modlitbe, najmä však našou aktívnou účasťou pri liturgickom slávení v jednote s Cirkvou. V tento deň budú posvätené sviece, ktoré sú pre naše Hnutie zvlášť významným a výrečným symbolom. Prinesme na posvätenie do chrámov sviece, okolo ktorých sa stretávame na modlitbe a počúvaní Božieho slova v rodine, skupinke, kruhu, či oblasti.

V tomto dni chceme Pána velebiť spolu so starcom Simeonom a prorokyňou Annou i za dar zasväteného života - za bratov a sestry v Cirkvi, ktorí „dňom i nocou slúžia Pánovi“ a sú pri ňom „v jeho chráme“. Ďakujeme Duchu Svätému za nich, za ich službu a svedectvo a vyprosujeme, aby boli Kristovým svetlom pre tento svet a jeho ľúbeznou vôňou. Modlíme sa zvlášť za tých zasvätených, ktorí sa bezprostredne angažujú pri šírení charizmy svetlo-život v Kristovej Cirkvi dnes ako i v minulosti.

V centre Hnutia bude v tento deň liturgická oslava dňa svetla s nasledovným programom:
18.00 h –     procesia so svetlom
                      Sv. omša s požehnaním sviec oázy
18.45 h –     eucharistická poklona s modlitbou sv. ruženca (v rámci novény pred referendom)


Srdečne pozývame.

o. P. Komanický NM HSŽ

 

40. KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ V CZESTOCHOWEJ

V  MOCI  DUCHA  SVÄTÉHO !

Aj my oázisti zo Slovenska sme pozvaní na stretnutie zodpovedných HSŽ, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. – 23. II. 2015 v Czestochowej na Jasnej Hore.  Pozýva  nás generálny moderátor HSŽ otec biskup Adam Wodarczyk.

Pred 40 rokmi sa Hnutie riadilo  heslom OBNOVA V DUCHU SVÄTOM. Bola to skúsenosť vyliatia darov Ducha sv, ktorý nasmeroval Hnutie k evanjelizácii a obnove kresťanského života. Aj dnes je veľká naliehavosť volať o nové vyliatie darov Ducha sv pre Cirkev. Preto heslom nového formačného roka 2015/2016 v Hnutí v Poľsku sú slová: V MOCI DUCHA SV! Na kongregácii zodpovedných chceme znova objaviť moc Ducha sv v spoločenstve Cirkvi, v Písme sv, v liturgii a na modlitbe. Pozrieme sa na významnosť charizmatických darov a pôsobenie Ducha sv v diele Novej evanjelizácie. Objavíme aj to, čo Duch hovorí v Cirkvi cez udalosti, ako je napr. Rok zasväteného života, synoda o rodine alebo svetové dni mládeže v Krakowe. Pozrieme sa na úlohy špecializovaných diakonii Hnutia.  Budeme sa modliť o nové vyliatie milosti Ducha sv pre nás všetkých, aby sme vedeli prijať úlohu pri Novej evanjelizácii.

Pred samotnou kongregáciou od štvrtka sa uskutoční stretnutie oázistov zo zahraničia, napr.  z Ukrajiny, Slovenska, Čiech, Nemecka, ... Toto 20. medzinárodné stretnutie PARRESIA bude prebiehať v oázovom Dome HSŽ v Czestochowej, kde sa účastníci budú spolu modliť a hľadať, ako v moci Ducha sv. šíriť charizmu nášho Hnutia pre evanjelizačnú obnovu cirkvi vo svojich krajinách.

Kongregácia zodpovedných bude výnimočným časom nabratia nových síl k úlohám, ktoré prijmeme v moci Ducha sv skrze Hnutie.  

PROGRAM KONGREGACIE

Piatok 20.II.
18.30 sv omša
20.00 spoločná modlitba na úvod.

Sobota, 21.II.
8.00   ranné chvály. Tomasz Opaliński, Národný Moderátor DC.
9.00   otvorenie kongregácie.
9.30   programové slovo. biskup Adam Wodarczyk, Generálny Moderátor Hnutia.
10.15 Moc Ducha Sv v Cirkvi. – ks. dr Grzegorz Strzelczyk
10.45 Moc Ducha Sv v  Biblii – ks. dr Tomasz Tomaszewski
11.15 Moc Ducha Sv v liturgii – ks. dr Tomasz Bać
11.45 Svetové dni mládeže ako výzva pre Hnutie. – ks. Grzegorz Suchodolski
12.15 oznamy – Nadácia „Światło-Życie”
12.30 Prestávka
14.00 Eucharistia – hl celebrant biskup Artur Miziński, gen. Sekretár konferencie biskupov Poľska.
15.45 V moci ducha sv. – okamih pre špeciálne diakonie
17.45 Veľká modlitba o nové vyliatie Ducha sv
18.30 Prestávka
19.45 Vešpery s požehnaním členov Diakonia
21.00 Apel Jasnogórski

Nedeľa, 22.II.
8.00   Ranné chvály. Paweł Płatek, diecézny Moderátor HSŽ Tarnow.
9.00   A či Oáza potrebuje charizmatickú skúsenosť? - ks. dr Wojciech Nowacki
9.30   Život v Duchu sv. – Joanna i Norbert Dawidczykowie
10.00 V moci Ducha na modlitbe - ks. Ryszard Nowak
10.30 V moci Ducha sv k novej evanjelizácii – ks. dr Zbigniew Snarski
11.00 V moci Ducha sv. výzvy synody o rodine. – Katarzyna i Paweł Maciejewscy, národný pár DC v Poľsku.
11.30 V moci Ducha sv v zasvätenom živote – Jolanta Szpilarewicz, zodpovedná za Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi. – s. Małgorzata Glanc, Predstavená Spoloč Deti Božej milosti.
12.15 Zhrnutie Kongregácie.
12.30 Prestávka
14.00 Eucharistia – hl celebrant biskup Adam Szal, Delegát konferencie biskupov Poľska pre HSŽ.


 Zdroj: http://www.oaza.pl/wydarzenie/xl-kongregacja-odpowiedzialnych-ruchu-swiatlo-zycie/

Pozvanie na duchovné cvičenia KOČ