Komuniké generálneho moderátora č. 3 – 2014/2015

Milí moderátori, zodpovední, animátori, účastníci Hnutia Svetlo-Život!

Dňa 13.12.2014 sv. otec František ma menoval za pomocného biskupa katovickej arcidiecézy – titulárneho biskupa Pomezánie. Pán Boh zaplať za všetky slová blahoželaní, gratulácií, modlitby a dobroprajnosti, ktoré ste mi v súvislosti s touto skutočnosťou adresovali!

Srdečne vás pozývam k účasti na liturgii, počas ktorej prijmem biskupskú vysviacku spolu s biskupom Markom Škudlom – taktiež dlhoročným oázistom. Táto slávnosť sa uskutoční 6. januára 2015 o 12.00 hod. v katedrále Krista Kráľa v Katoviciach. Všetkých členov HSŽ pozývam v tento deň do katovickej katedrály. Spolubratov v kňazstve samozrejme pozývam do koncelebrácie! Nech táto udalosť – v našom hnutí bezpochyby výnimočná – sa stane príležitosťou prežiť dodatočný deň spoločenstva!

Tých, ktorí nebudú môcť prísť, prosím o výnimočný dar jednoty v Eucharistii, na ktorej budete mať účasť v tento deň, keďže je slávnosť Zjavenia Pána!

Mojím biskupským heslom budú slová „Svetlo-Život“ – prosím o modlitbu, aby som sa ako biskup dokázal deliť bohatstvom týchto slov s ľuďmi, ku ktorým budem ako biskup poslaný!

K slovám tohto komuniké pripájam slová dobropriania pri príležitosti sviatkov Božieho narodenia a nového roku Pána 2015!

biskup nominant Adam Wodarczyk, generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život

Pozdrav národného moderátora

v2014

Generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život sa stal biskupom

Kňaz Adam Wodarczyk – generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život  bol 13. decembra 2014 Svätým otcom Františkom menovaný za pomocného biskupa katovickej arcidiecézy.

Čítať ďalej: Generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život sa stal biskupom

16. Celoslovenské sympózium KOČ

V dňoch 10. až 12. októbra 2014, sa v Levoči uskutočnilo 16. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Uskutočnilo sa v roku Sedembolestnej Panny Márie a v roku 15. výročia založenia prvej stanice Kruciáty na Slovensku. Tieto skutočnosti boli dôvodom, prečo organizátori ladili v tomto duchu jeho program.

Čítať ďalej: 16. Celoslovenské sympózium KOČ

BLAHOREČENIE OTCA BLACHNICKEHO JE OPÄŤ BLIŽŠIE

Blahorecenie_od_HeskeJ_2014-10-20 201138.png

Ďalšie články...

  1. Pozvánka na OM
  2. 16. SYMPÓZIUM KRUCIÁTY OSLOBODENIA ČLOVEKA
  3. Modlitba za biskupskú synodu o rodine
  4. Pamätná listina pre HSŽ zo Šaštína
2%

Prihlásenie