Pozvanie na sympózium KOČ

Milovaní priatelia, srdečne vás pozývame na 20. celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka, ktoré sa uskutoční 12.-14. októbra 2018 v Levoči.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (Mt 5,8)

Kompletný program a všetky potrebné informácie nájdete TU.

Pozvánka na ZLET 2018

„lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ (Lk 1, 49)

 

Drahá oázová rodina! Srdečne Ťa pozývam na ZLET - stretnutie (nielen) zodpovedných za letné oázové rekolekcie. Chceme si vzájomne vydávať svedectvo o veľkých veciach, ktoré urobil v našich životoch Ten, ktorý je mocný, a tak sa aj povzbudiť vo viere. Stretnutie, otvorené naozaj pre všetkých oázistov, sa uskutoční v sobotu 22. septembra 2018 v centre HSŽ na prešovskej Kalvárii, a to s nasledovným programom:

08.00 Ranné chvály

09.00 Prednáška: GDPR a HSŽ (JUDr. Martin Kulíšek)

10.00 Hodina svedectiev

12.00 Eucharistia

13.30 Obed

14.00 Agapé (v rámci ktorého sa uskutoční aj krátke pracovné stretnutie prítomných členov DIAKONIE a CDJ).

 

S úctou a v modlitbe Zdenko Králik, NM HSŽ na Slovensku

 

Vašu účasť nahláste, prosím, do 20. septembra (vrátane) na https://doodle.com/poll/dg8rwdpfizu4b5th

Podrobnejšie inštrukcie pre moderátorov letných oáz nájdete TU.

 

Otvorený oázový chodník v Kroscienku n/D.

V sobotu 30.6.2018 bol otvorený v poľskom centre nášho Hnutia v Kroscienku nad Dunajcom nový evanjelizačný a náučný chodník „CESTA NOVÉHO ČLOVEKA“  prezentujúci Hnutie a jeho charizmu.

Čítať ďalej: Otvorený oázový chodník v Kroscienku n/D.

Misijná diakonia HSŽ alebo Zdieľaj sa Oázou so svetom

Bolo to v júli 2010, keď v Kroscienku n/D sa uskutočnila prvá ONŽ I. v anglickom jazyku a to v réžii Misijnej diakonii HSŽ pod heslom: „Mission: Oasis”. Účasť mali osoby z  Pakistanu, Kene, Číny, Slovenska a Moldavska. Keď bol deň spoločenstva, tak evanjelium zaznelo v čínskom jazyku. Ohromná skúsenosť všeobecnosti živej cirkvi.

Čítať ďalej: Misijná diakonia HSŽ alebo Zdieľaj sa Oázou so svetom

Letné oázové rekolekcie 2018

 

Typ oázy

Miesto

Dátum oázy

Oblasť

Moderátori

Kňaz oázy

OBD

Vyšné Ružbachy

22.7. - 5.8.2018

Kežmarok

 

o. J. Bystriansky

ONŽ I°, mládež

Vyšné Ružbachy

22.7. - 5.8.2018

Kežmarok

   

ONŽ I°, rodiny

Vyšné Ružbachy

22.7. - 5.8.2018

Kežmarok

manž. Perignátovci

 

OBD

Rodinkovo

20. - 31.7.2018

Žilina - Bratislava

 

o.V. Maretta

ONŽ I°, rodiny

Rodinkovo

20. - 31.7.2018

Žilina - Bratislava

manž. Válekovci

o. V. Maretta

ONŽ I°, mládež

Lazy pod Makytou

5. - 19.8.2018

Leopoldov

Roman Vančo

o. Miroslav Vančo

         

o. Patrik Bacigál

ONŽ II°, mládež

Hnilčík

8. - 22.7.2018

Smižany

o. Adam Luba SAC

o. Adam Luba SAC

ONŽ II°, mládež

 

3. - 19.8.2018

Gréckokatolíci

Ondrej Tokarčík

 

ONŽ III°, mládež

Rím

9. - 25.8.2018

 

Žilina - Bratislava

Dominika Motyková

 

ORAR II°

Smižany

8.-12.8.2018

 

manž. Gladišovci

o. Peter Komanický

Oázové leto po OBD II°

Žbince

16.-22.7.2018

PO+KE+Plavnica

Klaudia Horváthová

o. Zdenko Králik

Oázové leto po ONŽ 0°

Žbince

6.-14.7.2018

PO+KE+Plavnica

Kristián Diňa

o. Zdenko Králik

Oázové leto po ONŽ 0°

Varín

16.-22.7.2018

Žilina

Andrej Haluška

o. Michal Majerčík

       

Terézia Motyková

 

Kurz pilotovania

Sigord

1.-5.8.2018

KE+celé Slovensko

manž. Bartošík (PL)

 

Oázové leto po ONŽ I°

 

 12.-21.8.2018

Rieka Života

Ján Živčák

 

Oázové leto pre dospelých

Vyšné Ružbachy

30.7. - 5.8.2018

 

Anna Kissová

o. Jozef Heske

ORD

Kroščenko n/D.(PL)

24.-29.8.2018

mladí a rodiny

Mária Muchová (tlmočník)

o. Marek Sedek

 

Aby bolo zabezpečené dodržanie novej legislatívy v oblasti spracovania osobných údajov (GDPR), účastníci letných oáz (alebo iných akcií, pri ktorých je potreba spracovávať osobné údaje) vypíšu prihlášky podľa tohto vzoru a moderátori podpíšu a zašlú národnému moderátorovi vyhlásenie o mlčanlivosti pri spracovaní osobných údajov podľa tohto vzoru. Celú inštrukciu národného moderátora k tejto veci nájdete tu.

Ďalšie články...

  1. Prvý oázový kardinál
  2. Namiesto Kroscienka budú Košice
  3. Pozvanie: Oázové leto pre dospelých
  4. Tajomstvo Panny Márie, Matky Cirkvi (rekolekčná prednáška)
2%

Prihlásenie