Spomienka na J.E. Mons Jána Hirku, Dr.h.c.

bphDňa 10.4.2014 sme sa dozvedeli, že Pán si povolal k sebe do večnosti emeritného prešovského biskupa o. Jána Hirku po 90-tich rokov púte týmto svetom.

Čítať ďalej: Spomienka na J.E. Mons Jána Hirku, Dr.h.c.

Kongregácia 2014

p1Pozvánka nap2
III. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU
ZODPOVEDNÝCH
Hnutia Svetlo-Život na Slovensku
Šaštín-Stráže, 4.-5.4.2014


Milovaní, zodpovední za charizmu spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život!


Dovoľte mi, aby som Vás opäť čo najsrdečnejšie pozdravil a pozval na III. Národnú kongregáciu zodpovedných HSŽ. Tohoročná je pre nás významná preto, lebo chceme Bohu poďakovať za 35 rokov života oáz na Slovensku. Z tohto dôvodu Kongregácia vyvrcholí v posledný deň Celoslovenským dňom spoločenstva, kde sa chceme stretnúť ako celé spoločenstvo HSŽ na Slovensku. Keďže tento rok v našej Cirkvi je Rokom Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola nášmu národu vždy nablízku, chceme prežiť tohoročnú kongregáciu práve s ňou, v jej náručí. V ňom mnohokrát objala svojho Syna Ježiša - za jeho života i po smrti. Chceme sa nechať objať týmto náručím Matky, kde máme vždy útočište v čase nebezpečenstiev, zápasov, bolestí, kde nájdeme pokoj a radosť. Aj my, oázisti, sme ňou pevne vedení, je pre nás vzorom, darom, Matkou. Ona vedie aj nás po cestách týmto životom. Jej chceme zveriť nanovo naše hnutie, spoločenstvá rodín, kruhy, skupiny mládeže, farnosti, diakonie – všetkých, ktorí vytvárame jej rodinu. Chceme byť s ňou, lebo ona je Matkou nového života, preto je nemysliteľné, aby nebola prítomná pri rodení sa nanovo, po ktorom intenzívne túžime a o čo vrúcne prosíme.


V ďalšom formačnom roku chceme pamätať na odkaz a výzvu sv. otca Františka, ktorý svojou exhortáciou pozýva celú Cirkev k radosti evanjelia. Práve tieto slová, ktorými začína pápež svoj dokument – Radosť evanjelia, sú v hnutí zvolené za heslo roka, ktoré budeme prežívať vo formačnom roku 2014/15.


Generálny moderátor o. Adam Wodarczyk píše: „Je nepochybné, že tento dokument sa pre naše hnutie musí stať programovým vyhlásením, keďže nám dáva podstatné impulzy, ktoré sa týkajú realizácie misie obnovy Cirkvi v kontexte súčasnej doby, charakterizovanej filozofiou postmodernizmu, konzumpcie a relativizmu.(...) Počas rekolekčnej oázy Diakonie jednoty sme objavili, že obsah tohto dokumentu je neobvykle dôležitý pre celú Cirkev; preto po konzultácii s tam prítomnými členmi CDJ, som sa rozhodol zmeniť heslo ročnej práce vo formačnom roku 2014/15 z hesla „Koinonia“ na heslo “Radosť evanjelia“.“


Milí zodpovední za spoločenstvá a skupinky v Hnutí, teším sa na stretnutie s Vami na Kongregácii! Teším sa na vytvorenia spoločenstva v Duchu Svätom okolo Márie, našej Matky, bez ktorej sa nemôžeme narodiť nanovo, a ktorá je prvou nositeľkou radosti tomuto svetu. Nech zostúpi Duch Svätý aj na nás, zhromaždených okolo Márie tak, ako zostúpil v apoštolských časoch vo Večeradle na apoštolov, ktorí sa modlili spolu s ňou a nech vytvorí živú Cirkev, ktorá bude s odvahou a radosťou hlásať evanjelium.


o. Peter Komanický, Národný moderátor HSŽ                                                                                      Prešov 18.3.2014

Čítať ďalej: Kongregácia 2014

Celoslovenský deň spoločenstva v Šaštíne

ds2014

Slovo národného moderátora

Milovaní,

po prežívaní roka viery a jubilejného výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metóda k našim predkom, sme vstúpili do roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Prežívame časy, kedy sme svedkami nových zápasov svetla a tmy vo svete, ale i v našich osobných životoch.

Čítať ďalej: Slovo národného moderátora

Deň svetla AD 2014

DS2014O niekoľko dní budeme v Cirkvi prežívať sviatok, ktorý nám sprítomňuje tajomstvo prinesenia štyridsaťdňového dieťaťa Ježiša do chrámu, ktorý nazývame Obetovanie Pána alebo Stretnutie Pána. Na základe udalosti, keď Simeon nazýva malé dieťa prinášané Máriou a Jozefom do chrámu „Svetlom na osvietenie pohanov a slávu Izraela“ chceme v našich spoločenstvách prežiť tento deň ako Deň svetla.

Čítať ďalej: Deň svetla AD 2014

Ďalšie články...

  1. XXXIX Kongregácia zodpovedných HSŽ
  2. Alenkine svedectvo
  3. Evanjelizačné fórum v Krakowe
  4. Pozdrav
2%

Prihlásenie