Pozdrav

 

Kristus Ježiš, hoci má božskú prirodzenosť,

            nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

            ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,

            stal sa podobný ľuďom;

            a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

            Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,

            až na smrť na kríži.

            Preto ho Boh nad všetko povýšil

            a dal mu meno,

            ktoré je nad každé iné meno,

            aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno

            v nebi, na zemi i v podsvetí

            a aby každý jazyk vyznával:

            „Ježiš Kristus je Pán!“

            na slávu Boha Otca.

 

Túžiš sa nanovo narodiť? Dieťa v jasliach nás učí, čo to znamená a ako sa to dosahuje: nepridŕžať sa, zriecť sa, uponížiť sa, byť pokladaným za niečo menšie, byť poslušným. Potom ťa Boh povýši.

Prajem každému z nás, aby sme zmýšľali tak, ako Kristus Ježiš.

Požehnané sviatočné dni.

o. Peter Komanický, NM

 

 

Cirkev, zobuď sa!

Zdroj: www.wiara.pl
Spracoval a dodal: Jozef Heske

Evangelii gaudium je Adhortácia, ktorá je výsledkom biskupskej synody o ohlasovaní evanjelia uskutočnenej v októbri 2012 v Ríme. Je to apoštolské povzbudenie pápeža Františka. Je to jeho prorocké napomenutie. Je návodom, ako obnoviť Cirkev, aby bola nástrojom evanjelizácie sveta.

Čítať ďalej: Cirkev, zobuď sa!

Pozvánka na ORD

 

ORD

 

POZVANIE NA KURZ PRE MODERÁTOROV DOBREJ ZÁBAVY

Srdečne pozývame na kurzy Dobrej Zábavy.

Každý, kto organizuje a vedie radostný večer na duchovných oázových podujatiach alebo na iných stretnutiach, atď, tak vie, ako je to významný čas a ako rovnako významná je príprava na spomínaný večer pohody.

Čítať ďalej: POZVANIE NA KURZ PRE MODERÁTOROV DOBREJ ZÁBAVY

Ďalšie články...

  1. Fašiangový ples
  2. Liturgia – popoluška alebo kráľovná?
  3. Poďakovanie za účasť na Pochode za život
  4. Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae alebo Krakov 2013
2%

Prihlásenie