Slovo národného moderátora

Milovaní,

po prežívaní roka viery a jubilejného výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metóda k našim predkom, sme vstúpili do roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Prežívame časy, kedy sme svedkami nových zápasov svetla a tmy vo svete, ale i v našich osobných životoch.

Čítať ďalej: Slovo národného moderátora

Deň svetla AD 2014

DS2014O niekoľko dní budeme v Cirkvi prežívať sviatok, ktorý nám sprítomňuje tajomstvo prinesenia štyridsaťdňového dieťaťa Ježiša do chrámu, ktorý nazývame Obetovanie Pána alebo Stretnutie Pána. Na základe udalosti, keď Simeon nazýva malé dieťa prinášané Máriou a Jozefom do chrámu „Svetlom na osvietenie pohanov a slávu Izraela“ chceme v našich spoločenstvách prežiť tento deň ako Deň svetla.

Čítať ďalej: Deň svetla AD 2014

XXXIX Kongregácia zodpovedných HSŽ

XXXIX Kongregácia zodpovedných HSŽ - Czestochowa, 21.-24.II.2014

Dostali sme list od otca generálneho moderátora Adama Wodarczyka s pozvaním na ďalšiu kongregáciu zodpovedných Hnutia, ktorá bude v dňoch 21. až 24.II.2014. (pozn. aspoň v sobotu majme účasť!!!)
Celé podujatie v poľskej Czestochowej bude prebiehať v duchu nového dokumentu pápeža Františka Evangelii Gaudium. Tento dokument je veľmi oslovujúci a podnecujúci k novým krokom aj pre naše Hnutie. V bode 25 Svätý Otec povzbudzuje, aby sa aj naše spoločenstvo vydalo na cestu pastoračnej a misijnej konverzie. Evangelii Gaudium sa má stať programovým textom Hnutia Svetlo-Život,  pretože ukazuje ako realizovať misiu obnovy cirkvi v dnešnej dobe.
Ďalší formačný rok 2014/15 nás bude sprevádzať heslo „RADOSŤ EVANJELIA“. Preto na kongregácii zhromaždení účastníci budú spoločne uvažovať nad textom Evangelii Gaudium hovoriacim o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete.
Na tohtoročnej kongregácii bude mať účasť aj otec pomocný biskup Grzegorz Rys z Krakowa, ktorý je zodpovedný na celopoľskú komisiu pre Novú evanjelizáciu a ktorý veľmi povzbudzuje a nadchýna ľudí pre evanjelizačné dielo. Tento otec biskup je veľmi inšpiratívny aj pre nás.
Na kongregácii sa budeme spolu tešiť charizmou stretnutia s členmi oázového hnutia nielen z Poľska, ale aj z iných krajín. Spolu naberieme nové sily pre úlohy, ktoré máme prijať a uskutočniť ako Hnutie.
Generálny moderátor Adam Wodarczyk srdečne pozýva a modlí sa: Nech zostúpi Tvoj Duch  a obnoví tvárnosť tejto zeme.

 

Čítať ďalej: XXXIX Kongregácia zodpovedných HSŽ

Alenkine svedectvo

Dodal o.P.Komanický

Na stránkach KOČ bolo uverejnené svedectvo, ktoré je aktuálne aj pre naše hnutie. Po súhlase autorky ho prinášame aj pre našich čitateľov.

Evanjelizačné fórum v Krakowe

CELÉ EVANJELIUM, CELÉ TELO, CELÉMU SVETU ALEBO

„NEROB SÁM TO, ČO MÔŽEME UROBIŤ SPOLU“

 

V dňoch 14. - 16.11.2013 sme sa zúčastnili Evanjelizačného fóra v Krakowe. Toto podujatie organizoval arcibiskupský úrad v Krakowe na čele s pomocným biskupom Grzegorom Ryśom, ktorý je veľmi silne zanietený pre Novú Evanjelizáciu. Dušou celého podujatia bol Andrej Sionek, riaditeľ evanjelizačnej školy En Christo v Lanckorone. Spolu s asi 700 účastníkmi sme zažili tri dni modlitieb, chvál, stretnutí a katechéz zameraných na ohlasovanie celého evanjelia, celému svetu ako jedno celé telo.

Čítať ďalej: Evanjelizačné fórum v Krakowe

Ďalšie články...

  1. Pozdrav
  2. Cirkev, zobuď sa!
  3. Pozvánka na ORD
  4. POZVANIE NA EVANJELIZAČNU DUCHOVNÚ OBNOVU
2%

Prihlásenie