Prečo ísť na Pochod za život

Otec František Blachnický reagoval veľmi intenzívne, promptne a živo na výzvy Cirkvi od času II. vatikánskeho koncilu až do konca svojho života. Dokázal niekedy všeobecne výzvy Cirkvi, ktoré mnohí prehliadali, skrze svoj dar a skúsenosť odsúdenia na smrť, veľmi konkrétnym spôsobom uvádzať do života a tak ovplyvniť dejiny nielen svojho národa, ale aj iných.

Čítať ďalej: Prečo ísť na Pochod za život

Pri hrobe Božieho služobníka otca Franciszka Blachnického

Dodal o.Jozef Heske

Sobota 31. august 2013 bola dňom putovania členov a sympatizantov Hnutia Svetlo-Život (HSŽ) a Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ) do Kroscienka n/D k hrobu zakladateľa otca Franciszka.

Program začal modlitbou chvál a po nej zaznela katechéza na tému: Znova sa narodiť. Po čase osobnej modlitby sa účastníci podujatia mali možnosť zoznámiť sa s medzinárodným centrom HSŽ a KOČ.

Čítať ďalej: Pri hrobe Božieho služobníka otca Franciszka Blachnického

Pozvánka na Zlet 2013

Národný moderátor HSŽ posiela všetkým oázistom list s pozvaním na tohoročný zlet v tomto znení:

Blíži sa čas vydania svedectva a poďakovania Bohu za čas letných rekolekcií a duchovných programov, ktoré sa uskutočnili počas prázdnin a dovoleniek.

Preto ťa pozývam na zhodnotenie leta (ZLet).

Čítať ďalej: Pozvánka na Zlet 2013

55 rokov od vzniku Inštitútu Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi

Niektoré naše sestry pricestovali z Nemecka, ďalšia sestra z Ukrajiny, z Čiech, niektoré z najsevernejších oblastí Poľska. Tarnovský otec biskup počas kázne hovoril „my“, „náš inštitút“ ak budeme počúvať slová Krista tak ako jeho Matka, staneme sa rodinou spojenou nie zväzkami pokrvnými, ale duchovnými, ktoré sú silnejšie ako rodinné putá.

 

Čítať ďalej: 55 rokov od vzniku Inštitútu Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi

Stránka 39 z 39

2%

Prihlásenie