Poďakovanie za účasť na Pochode za život

Milí oázisti.
Ešte raz sa chcem touto cestou poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili Pochodu za život, ale i tým, ktorí nemohli prísť, ale v modlitbe podporili túto akciu svedectva.
Som veľmi povzbudený vašou účasťou a prítomnosťou, či už v skupine HSŽ alebo v skupine svojej farnosti, či poprípade inej.
Chcem vysloviť poďakovanie najmä tým, ktorí si zobrali na starosť ťarchu organizačnej stránky nášho zhromaždenia sa na Pochode. Menovite:  J. a Z. Paraličovým,  ktorí ako domáci zobrali na svoje plecia zastrešenie tejto akcie, všetkým, ktorí zorganizovali skupinky zo svojich oblastí, objednali autobusy, ktorí ubytovali vo svojom dome bratov a sestry, ktorí pozvali niekoho iného na pochod, ktorí pamätali na ozvučenie, výrobu spoločného znaku vo forme tričiek, šatiek, plagátov, zástav a pod. Tiež obdivujem odvahu a vieru prísť s malými deťmi a znášať ťarchu pochodovania či čakania. Bolo to veľké svedectvo. V nemalej miere sa teším aj prítomnosti našej mládeže a ich spevu, ktorým potešili všetkých okolo.
Tiež chcem poďakovať tým, ktorí merali najdlhšiu cestu do Košíc zo stredu, severu, či západu Slovenska a „stratili“ pre Pána svoj čas i financie.
Vďaka za radosť z vašej prítomnosti, radosti a horlivosti.
Ak by ste sa chceli podeliť svojim svedectvom z týchto dní, môžete to urobiť a zaslať ho na adresu Mary.  ( Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovacím robotom. Pre jej zobrazenie musíš mať zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovacím robotom. Pre jej zobrazenie musíš mať zapnutý JavaScript. ) Pripojíme ho k reportáži, ktorej zverejnenie na stránke sa pripravuje.
Nech Pán rozlieva na všetkých vás svoj hojný život  a požehnanie.
o. P. Komanický, NM HSŽ

Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae alebo Krakov 2013

 

V najhorúcejších letných mesiacoch, keď väčšina obyvateľov veľkých miest uteká von, na vidiek, k moru, do prírody, my sme sa vydali na pätnásť dní do 750 tisícového Krakova.

Čítať ďalej: Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae alebo Krakov 2013

Prečo ísť na Pochod za život

Otec František Blachnický reagoval veľmi intenzívne, promptne a živo na výzvy Cirkvi od času II. vatikánskeho koncilu až do konca svojho života. Dokázal niekedy všeobecne výzvy Cirkvi, ktoré mnohí prehliadali, skrze svoj dar a skúsenosť odsúdenia na smrť, veľmi konkrétnym spôsobom uvádzať do života a tak ovplyvniť dejiny nielen svojho národa, ale aj iných.

Čítať ďalej: Prečo ísť na Pochod za život

Pri hrobe Božieho služobníka otca Franciszka Blachnického

Dodal o.Jozef Heske

Sobota 31. august 2013 bola dňom putovania členov a sympatizantov Hnutia Svetlo-Život (HSŽ) a Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ) do Kroscienka n/D k hrobu zakladateľa otca Franciszka.

Program začal modlitbou chvál a po nej zaznela katechéza na tému: Znova sa narodiť. Po čase osobnej modlitby sa účastníci podujatia mali možnosť zoznámiť sa s medzinárodným centrom HSŽ a KOČ.

Čítať ďalej: Pri hrobe Božieho služobníka otca Franciszka Blachnického

Pozvánka na Zlet 2013

Národný moderátor HSŽ posiela všetkým oázistom list s pozvaním na tohoročný zlet v tomto znení:

Blíži sa čas vydania svedectva a poďakovania Bohu za čas letných rekolekcií a duchovných programov, ktoré sa uskutočnili počas prázdnin a dovoleniek.

Preto ťa pozývam na zhodnotenie leta (ZLet).

Čítať ďalej: Pozvánka na Zlet 2013

Ďalšie články...

  1. Program slovenskej púte HSŽ a KOČ
  2. 55 rokov od vzniku Inštitútu Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi
2%

Prihlásenie