X. celoslovenská púť k hrobu otca Františka

HNUTIE SVETLO-ŽIVOT NA SLOVENSKU  

a

KRUCIATA  OSLOBODENIA ČLOVEKA  

 

pozývajú na

X. celoslovenskú púť

k hrobu Božieho sluhu otca Františka Blachnického, zakladateľa HSŽ a KOČ

v poľskom Kroscienku nad Dunajcom 

dňa 31. 8. 2019.

 

Téma:  

VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI

Program:

09,30 hod

úvod púte  a  modlitba chvál v dolnom kostole

Čítať ďalej: X. celoslovenská púť k hrobu otca Františka

1979 – 40 – 2019

Na prelome júla a augusta tohto roku uplynie 40 rokov od konania prvej oázy na Slovensku. Majúc na pamäti našu povinnosť byť vďačný Bohu za všetky jeho dobrodenia sa chceme aj my dobrému Bohu poďakovať za 40 ročnú prítomnosť charizmy Hnutia Svetlo-Život na Slovensku, a to celoslovenským ďakovným dňom spoločenstva, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. septembra 2019 v Smižanoch.

Deň predtým sa uskutoční celonárodné stretnutie oázovej mládeže.

 

Všetci ste preto do Smižian srdečne pozvaní! Teším sa na spoločné stretnutie s Vami!

 

o. Zdenko Králik, NM HSŽ

 

Bližšie informácie a spôsob prihlasovania budú zverejnené v najbližších týždňoch.

10 rokov centra Hnutia Svetlo-Život na Ukrajine

Už vo februári tohto roku sme dostali pozvánku na jubilejné stretnutie vďakyvzdania za oázové centrum u našich východných susedov. Išli sme ja a Marcel z Košickej oblasti. Podujatie bolo v sobotu 22.6.2019 v Gvardijsku (diecéza Kamienec Podolská).

Čítať ďalej: 10 rokov centra Hnutia Svetlo-Život na Ukrajine

Vyslobodení a vyslobodzujúci v médiách

V HSŽ v smerovke Nová Kultúra sme vyzvaní, aby sme tvorili kultúru a aby sme ju menili a evanjelizovali. Potrebné je, aby sme uvažovali o tejto téme ako pôsobia média na ľudské vzťahy, spôsoby porozumenia a oslovenia druhých ľudí.

Čítať ďalej: Vyslobodení a vyslobodzujúci v médiách

Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz

V turíčny víkend  7.- 9.6.2019 sa uskutočnila v centre Hnutia Svetlo-Život na Kalvárii v Prešove Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz, ktorá je začiatkom a vstupom do letného duchovného programu.

Čítať ďalej: Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz

Ďalšie články...

  1. Svätosť naša každodenná
  2. Pozvanie: Oázové rekolekcie diakonie oslobodenia
  3. Príprava na 40. výročie vzniku diela KOČ
  4. Pár slov k začiatku pôstu...
2%

Prihlásenie