MIESTA SPOJENÉ S OSOBOU OTCA FRANTIŠKA

Víkendové duchovné cvičenia Kruciaty Oslobodenia Človeka

Sviatok svetla 2017

Milovaní bratia a sestry!
Oslavujeme sviatok, ktorý západná cirkev pomenúva ako Obetovania Pána a východná ako Stretnutie Pána. V každom prípade ide o starobylý sviatok, kedy Ježiš sa ako štyridsaťdňový po prvý raz v živote ocitá v chráme. Tu ho stretáva starec Simeon a spoznáva v ňom „svetlo na osvietenie pohanov“.

Pre nás - oázistov je tento sviatok výnimočný svojou hĺbkou a symbolikou. Svieca, ktorú požehnávame nám symbolizuje Krista, ktorý je pre nás Svetlom. Týmto sviatkom končí obdobie post-oázy, čiže obdobie po letných rekolekciách a začína pre-oáza, t.j. intenzívna príprava na nové letné rekolekcie. Toto obdobie začíname od Krista a s Kristom, ktorý je počiatkom a koncom. Chceme, aby ho stretávali ľudia v tomto svete, ktorí nepoznajú teplo jeho lásky a chceme im ho priniesť počas rekolekcií – aby sa v ľuďoch skončil starý život (Simeon) a zrodil nový (Kristus).

V tento deň v centre Hnutia požehnáme aj nové oázové sviece, ktoré budú pre účastníkov na letných rekolekciách znakom Kristovej prítomnosti. Urobíme tak v tomto roku spolu so spoločenstvom veriacimi v prešovskej farnosti a zvelebíme Pána aj poklonou pred Najsvätejšou Eucharistiou s prosbou aby sa stal našim Svetlom.
Z tohto dôvodu vás všetkých srdečne pozývam k oslavnému prežitiu  tohto dňa. Kto iný, než ten, kto je oslovený charizmou svetlo-život by sa mal viac tešiť z Kristovho svetla? To vrcholné slávenie je samozrejme okolo eucharistického stola, ale snažme sa v tento deň stretnúť možno aj v spoločenstve svojej rodiny ako domáca cirkev, či malej skupine, kruhu, farnosti, v oblasti. Dajme Bohu svoj čas – obetujme mu ho a určite prežijeme chvíľu, na ktorú možno už dlho čakáme.

So želaním prežitia hlbokej radosti z Kristovej prítomnosti a zvolaním: Svetlo Kristovo!

o. Peter Komanický NM HSŽ

Čítať ďalej: Sviatok svetla 2017

2% pre oázu

Drahí oázisti, sympatizanti a dobrodinci. Prosíme o podporu pre Centrum HSŽ - Diakonie HSŽ.

Čítať ďalej: 2% pre oázu

POKYNY K OM

POKYNY K Oáze Modlitby.

Čo sa týka OM, začala by v piatok 3.2.2017 večer sv. omšou o 18.00 hod. a končila v nedeľu 5.2.2017 poobede asi okolo 14.00 hod.
Prosím nahláste sa nám záväzne emailom, SMS alebo telefonicky do 24.1.2017./telefonicky, SMS Zuzke V. tel č. 0907991902 alebo emailom Monike Kissovej Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovacím robotom. Pre jej zobrazenie musíš mať zapnutý JavaScript. /. Prosíme, dajte vedieť aj tým, ktorí nemajú email.

Ak máte nejaké otázky alebo požiadavky, môžete nám napísať alebo zavolať. Ak má niekto diétu bezlepkovú alebo cukrovku nech nám dá vedieť.
Ide tam autobus 20L od ul. Palackého pri autobus. stanici smer Lorinčík. Príďte najneskôr do 17.30, aby si sa stihli ubytovať.

Cena pobytu je 30 Eur + 2 Eura pre slúžiacich. Peniaze sa vyzbierajú na mieste. Ak môžeš, dones niečo na agape - keksy, koláče, ovocie..Dones si so sebou sv. písmo, breviár, zošit, pero, vhodnú obuv, prezuvky, oblečenie na sv. omšu aj na výlet, lieky ak berieš a otvorené srdce pre Pána.
Tešíme sa na Teba a už teraz ťa pozývame na modlitbu za túto OM, aby to bol milostivý čas.

Za organizátorov Anka a Monika

 

Ďalšie články...

  1. Vianočný pozdrav
  2. Národná kongregácia spojená s voľbou nového národného moderátora
  3. Životné jubileum o. Jozefa Heskeho
  4. ZHOVÁRAME SA S JUBILANTOM, DUCHOVNÝM OTCOM JOZEFOM HESKEM

Prihlásenie