Vianočný pozdrav

Národná kongregácia spojená s voľbou nového národného moderátora

V sobotu 26. novembra 2016 sa v Spišskej Belej uskutočnilo stretnutie Centrálnej diakonie jednoty. Hlavným predmetom stretnutia bola príprava Národnej kongregácie zodpovedných Hnutia Svetlo - Život na Slovensku spojená s voľbou nového národného moderátora Hnutia Svetlo - Život na Slovensku, ktorá sa uskutoční 24. až 26. marca 2017 v Smižanoch za účasti generálneho moderátora nášho Hnutia o. Marka Sedeka. V tejto záležitosti Vás, milá oázová rodina, prosím, aby ste vo svojich spoločenstvách v modlitbe intenzívne pamätali na tento úmysel a zodpovedným Hnutia vyprosovali potrebné svetlo Božieho ducha.
So želaním požehnaného adventu v bedlivom očakávaní príchodu nášho Pána zostáva Váš o. Peter Komanický, národný moderátor HSŽ.

Životné jubileum o. Jozefa Heskeho

ZHOVÁRAME SA S JUBILANTOM, DUCHOVNÝM OTCOM JOZEFOM HESKEM

Prinášame rozhovor s duchovným otcom Jozefom Heske prip príležitosti životného jubilea.

Čítať ďalej: ZHOVÁRAME SA S JUBILANTOM, DUCHOVNÝM OTCOM JOZEFOM HESKEM

Pozvánka na ZLET 2016

Ďalšie články...

  1. Zázrak otca Blachnického?
  2. VIII. púť Hnutia Svetlo-Život a Kruciaty oslobodenia človeka
  3. Ty si kňaz naveky
  4. Srdečne pozývame na oázové leto pre dospelých

Prihlásenie