Obetovanie Pána – Deň svetla

Milovaná oázová rodina!

 

Dnešný sviatok Obetovania Pána, ktorý sa na kresťanskom Východe nazýva sviatkom Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, nám pripomína udalosť, ktorá je opísaná v 2. kapitole Lukášovho evanjelia. Mária s Jozefom prinášajú Ježiša do chrámu, aby ho „predstavili“ Pánovi. Do chrámu prichádzajú aj Simeon a Anna, dvaja starí ľudia s prorockým darom, ktorí v Ježišovi spoznávajú Spásu všetkých národov.

Čítať ďalej: Obetovanie Pána – Deň svetla

44. kongregácia zodpovedných HSŽ v Częstochowej

SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI

44. Kongregácia zodpovedných sa uskutoční v dňoch 22.-25.2.2019 v Częstochowej.  

Heslom stretnutia je SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI. Táto téma nadväzuje na 40. výročie vzniku Kruciaty oslobodenia človeka. Je to nielen pripomienka a zhrnutie toho, čo sa vykonalo v oblasti vytvárania novej kultúry, ale je to aj čas na nové výzvy, ktoré stoja pred všetkými, ktorí sa identifikujú s Hnutím Svetlo-Život.

NA KONGREGÁCIU AJ NÁS SLOVÁKOV POZÝVA OTEC MAREK SEDEK, GENERÁLNY MODERÁTOR HNUTIA.

Čítať ďalej: 44. kongregácia zodpovedných HSŽ v Częstochowej

Krst Pána

Srdečne vás pozdravujem z príležitostí Sviatku Krstu Pána, ktorý je patronátnym sviatkom nášho Hnutia. V tento deň slávime titul Kristus Sluha. Ježiš prijíma na seba úlohu a dielo vykúpenia. Je pomazaný Duchom Svätým. Začína verejné účinkovanie. Začína verejnú službu. Preto si v tento deň máme obnoviť rozhodnutie slúžiť. Chcem slúžiť! Je to zvolanie ktoré som povedal, keď som vstupoval do Únie kňaza Krista Sluhu (je to spoločenstvo kňazov zaangažovaných v oáze).  Chcem slúžiť - povedal som to, keď som vstupoval do združenia Diakonia Hnutia Svetlo-Život. Chcem slúžiť - stále to opakujem a obnovujem. Aj napriek tomu, že mám svoje limity. Pán mi dáva milosť a chuť a snahu byt v postoji služby. Samozrejme stále bojujem so svojím egoizmom. Ale Pán mi dáva silu a moc. Idea Krista Sluhu je časťou duchovnosti nášho Hnutia.  Mame byt zjednotení s Kristom Sluhom. Služba má byť v našom živote ako samozrejmosť. Všetci máme účasť na misii Krista, ktorý vykonáva dielo spásy. Ja vám prajem aby ste mali ochotu a radosť zo služby.

Žehnám vás.

Otec Jozef Heske 

Vianočné prianie 2018

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa

do istého judejského mesta v hornatom kraji.“

(Lk 1, 39)

 

Milovaná oázová rodina, drahí priatelia!

 

Podobne ako Nepoškvrnená Panna Mária, matka Kristova a matka Cirkvi, aj my sa po tieto dni vydajme na cestu a ponáhľajme sa tomuto svetu zvestovať narodenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Nenechávajme si túto radostnú zvesť iba pre seba, ale prinesme ju všetkým ľuďom dobrej vôle, aby po tieto sväté dni nebol na našej zemi nik, kto by nepočul o príchode svojho záchrancu.

 

Milostiplné sviatky Pánovho narodenia

a mnoho požehnania v budúcom roku 2019

Vám zo srdca želá a v modlitbe vyprosuje

Váš národný moderátor

Zdenko Augustín Králik!

Hnutie Svetlo-Život ako pedagogika nového človeka

Tento rok máme v našom Hnutí heslo: Mladí v Cirkvi. Je to široká téma. No napriek tomu chceme poukázať na túto tému z hľadiska pedagogiky, formácie a výchovy.

Čítať ďalej: Hnutie Svetlo-Život ako pedagogika nového človeka

Ďalšie články...

  1. Kongregácia o dospelých alebo Aj dospelí majú svoje miesto v oáze
  2. Z príležitosti 17. novembra
  3. 40 ROKOV OD ZAČIATKU PÁPEŽSKEJ SLUŽBY SV. JÁNA PAVLA II.
  4. Na ďakovnom stretnutí v Lipanoch, 29. septembra 2018
2%

Prihlásenie