Príhovor na záver celoslovenského Dňa spoločenstva HSŽ

(Levoča, 28. apríl 2018)

Vaša Excelencia, Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a generálny vikár, drahý generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život otec Marek Sędek, drahý otec Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove, milý národný pár Domácej Cirkvi z Poľska Katarzyna i Paweł Maciejewscy, bratia kňazi, milí členovia, sympatizanti a priatelia nášho Hnutia, milovaní bratia a sestry v Kristovi!

Čítať ďalej: Príhovor na záver celoslovenského Dňa spoločenstva HSŽ

Myšlienky Franciszka Blachnickeho o spoločenských otázkach

Osoba Božieho služobníka otca Franciszka je veľkým darom pre nás všetkých. Zanechal nám nesmierne množstvo myšlienok aj z oblasti, ktorá je nám dosť vzdialená a to oblasť spoločensko politická. Často krát si myslíme, že túto oblasť je potrebné oddeľovať od duchovnej oblasti. Mýlime sa. Pozrime sa, čo o tom hovorí otec Blachnicki.

Čítať ďalej: Myšlienky Franciszka Blachnickeho o spoločenských otázkach

Duchovná obnova KOČ: Služobník Nepoškvrnenej

KRUCIATA OSLOBODENIA ČLOVEKA


pozýva
 na víkendovú duchovnú obnovu s otcom Františkom Blachnickim

Téma:

SLUŽOBNÍK NEPOŠKVRNENEJ

Smižany – rekolekčný dom

v dňoch 11.-13. mája 2018

 

 

Čítať ďalej: Duchovná obnova KOČ: Služobník Nepoškvrnenej

V celej Cirkvi máme záväznú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi

Rozhodnutím pápeža Františka je v celej cirkvi latinského obradu v pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého ustanovená záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Zatiaľ táto spomienka bola iba lokálna pre cirkev v Argentíne a Poľsku. Teraz je to pre celú cirkev ako záväzná spomienka, ktorá má veľký význam pre Hnutie Svetlo-Život. Teológia Matky Cirkvi je jedným z hlavných prvkov oázovej duchovnosti. Chceme spomenúť konštitutívny akt oddania diela Oázy Panne Márii, Matke Cirkvi, ktorý vykonal kard. Wojtyla v roku 1973. Bolo to práve na Turíčny pondelok. Zakladateľ vytvoril originálnu formulu „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” spájajúc starodávne Ecclesia Mater so súčasným Matka Cirkvi. Sviatok Matky Cirkvi je spojený aj s COM.

Hnutie rozvíjajúce sa v iných krajinách (aj na Slovensku) takto bude môcť sláviť túto spomienku Panny Márie Matky, Cirkvi.

Zdroj: www.oaza.pl

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180303005

Pozvanie národného moderátora na celoslovenský deň spoločenstva HSŽ v Levoči

Milovaní členovia, sympatizanti a priatelia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku! V nedeľu večer som sa plný pozitívnych dojmov vrátil zo 43. kongregácie zodpovedných nášho Hnutia v poľskej Čenstochovej, kde som zažil silné spoločenstvo živej Cirkvi. K prežitiu niečoho podobného pozývam dnes, vo výročný deň odchodu nášho zakladateľa – ctihodného Božiehu sluhu o. Františka Blachnického do domu Otca, aj Vás všetkých. Preto prijmite moje pozvanie na celoslovenský deň spoločenstva na Mariánsku horu do Levoče v sobotu 28. apríla 2018. Naše stretnutie sa bude niesť v duchu hesla nového formačného roka Mladí v Cirkvi. Príďme spoločne prežiť tajomstvo živej Cirkvi k nohám našej nebeskej Matky a buďme pre seba vzájomným povzbudením a posilou. Osobitne pozývam na naše stretnutie všetku oázovú mládež, ktorá je nádejou a budúcnosťou nielen nášho Hnutia, ale i Cirkvi a celej našej spoločnosti. Program a bližšie informácie budú zverejnené po najbližšom stretnutí CDJ, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. marca 2018 v Ružomberku. Obe stretnutia zverujem do Vašich modlitieb a už dnes sa teším na spoločné stretnutie s Vami všetkými v Levoči.

Rajec, 27. február 2018

Zdenko Králik

národný moderátor HSŽ

Ďalšie články...

  1. ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO
  2. LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU
  3. 2% - LIST
  4. 2% pre oázu
2%

Prihlásenie