Hodnotenie letných oázových duchovných cvičení 2018 + svedectvá

Aj v tomto lete sa zrealizovali na mnohých miestach Slovenska oázové duchovné cvičenia rôzneho typu a stupňa pre deti, mládež, dospelých a celé rodiny. Napr. Oáza nového života I., II., III. stupňa,  Oáza Božích detí, Oázové rekolekcie animátorov rodín, Oázové leto a iné tematické programy a kurzy. Hodnotenie týchto oázových akcii bolo na podujatí pod názvom ZLET, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 9. 2018 na Prešovskej Kalvárii v centre Hnutia Svetlo-Život (HSŽ).  

Čítať ďalej: Hodnotenie letných oázových duchovných cvičení 2018 + svedectvá

Domáca Cirkev - rodinná vetva HSŽ - a naša mládež

Tento rok máme v Hnutí heslo: Mladí v cirkvi. Chcel by som vám ponúknuť niekoľko úvah, myšlienok na túto tému. Pomohol mi aj poľský oázový časopis Wieczernik.

V Domácej Cirkvi je veľká snaha o manželskú duchovnosť. Manželia kráčajú spolu do neba. Ale na jednu vec nezabúdajme. V našich rodinách má byť prítomný (mal by byť) aj rodinný katechumenát ako proces vovádzania deti do života viery. Preto máme dôležitú otázku: Čo robiť? Aby naše deti žili v osobnom vzťahu s Bohom? Aby viera nebola iba zvykom alebo iba „zdedenou vecou“?Aby neodišli od Boha? A od Cirkvi?Aby mali možnosť formácie na ceste HSŽ?

Čítať ďalej: Domáca Cirkev - rodinná vetva HSŽ - a naša mládež

Pozvanie na sympózium KOČ

Milovaní priatelia, srdečne vás pozývame na 20. celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka, ktoré sa uskutoční 12.-14. októbra 2018 v Levoči.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (Mt 5,8)

Kompletný program a všetky potrebné informácie nájdete TU.

Pozvánka na ZLET 2018

„lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ (Lk 1, 49)

 

Drahá oázová rodina! Srdečne Ťa pozývam na ZLET - stretnutie (nielen) zodpovedných za letné oázové rekolekcie. Chceme si vzájomne vydávať svedectvo o veľkých veciach, ktoré urobil v našich životoch Ten, ktorý je mocný, a tak sa aj povzbudiť vo viere. Stretnutie, otvorené naozaj pre všetkých oázistov, sa uskutoční v sobotu 22. septembra 2018 v centre HSŽ na prešovskej Kalvárii, a to s nasledovným programom:

08.00 Ranné chvály

09.00 Prednáška: GDPR a HSŽ (JUDr. Martin Kulíšek)

10.00 Hodina svedectiev

12.00 Eucharistia

13.30 Obed

14.00 Agapé (v rámci ktorého sa uskutoční aj krátke pracovné stretnutie prítomných členov DIAKONIE a CDJ).

 

S úctou a v modlitbe Zdenko Králik, NM HSŽ na Slovensku

 

Vašu účasť nahláste, prosím, do 20. septembra (vrátane) na https://doodle.com/poll/dg8rwdpfizu4b5th

Podrobnejšie inštrukcie pre moderátorov letných oáz nájdete TU.

 

Otvorený oázový chodník v Kroscienku n/D.

V sobotu 30.6.2018 bol otvorený v poľskom centre nášho Hnutia v Kroscienku nad Dunajcom nový evanjelizačný a náučný chodník „CESTA NOVÉHO ČLOVEKA“  prezentujúci Hnutie a jeho charizmu.

Čítať ďalej: Otvorený oázový chodník v Kroscienku n/D.

Ďalšie články...

  1. Misijná diakonia HSŽ alebo Zdieľaj sa Oázou so svetom
  2. Letné oázové rekolekcie 2018
  3. Prvý oázový kardinál
  4. Namiesto Kroscienka budú Košice
2%

Prihlásenie