Formačný materiál na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Drahí oázisti – mladí, dospelí, rodiny, kňazi, zasvätení, sympatizanti...

Na Slovensku sa postupne vydávajú materiály Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie k hlbšiemu prežívaniu mimoriadneho Svätého roku MILOSRDENSTVA. Boli vytvorené na žiadosť pápeža Františka. Dnes si už môžete zakúpiť prvé dve brožúrky – Podobenstvá milosrdenstva, v ktorej nás pápež pozýva vnímať posolstvo podobenstiev a Svätci v milosrdenstve, ktoré vykresľujú „portréty“ svätosti, v ktorých sa vynára tvár milosrdenstva. Nanovo sa môžeme vhĺbiť do Božieho slova, poznania tradície Cirkvi a učenia pápežov.

 Ďalšie dve brožúry – Skutky milosrdenstva a Spoveď: sviatosť milosrdenstva – budú k dispozícii od 21. 4. 2016.

V tomto milostivom roku ich vrele odporúčame všetkým, ktorí chcú naplno využiť milosti tohto výnimočného času.

„Sme povolaní, aby sme Božiemu milosrdenstvu dovolili prenikať do svojich dní a na všetky miesta svojho života.“

Materiály sú vhodné na formáciu v malých skupinách.

V prílohe nájdete viac informácií.

Prajem požehnaný čas!

 

o. Peter Komanický                                                                                         Veronika Kováčiková
   NM HSŽ                                                                                                                  členka CDJ

Pascha 2016

 

Duchovné cvičenia KOČ v Smižanoch

V dňoch 4. až 6. marca 2016 sa v rekolekčnom dome otcov palotínov vo farnosti Smižany uskutočnili  duchovné cvičenia pre 30 členov, kandidátov a  sympatizantov Kruciaty oslobodenia človeka (KOČ) na tému Milosrdenstvo v Duchu Svätom!  Duchovný program vychádzal z celoročnej formačnej témy Hnutia Svetlo-Život MOCOU DUCHA SVÄTÉHO a z hlavného zdroja, ktorým je MIMORIADNÝ JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA.

Program rekolekcií mal tieto témy: Milosrdenstvo Boha, Vzájomné odpustenie a skutky milosrdenstva. Duchovná obnova bola obohatená stretnutiami v malých skupinách, kde sa účastníci zdieľali skúsenosťami zo svojho života. Aj jednotlivé časti  podujatia: osobná modlitba, liturgia hodín, hodina svedectva, modlitba chvál a modlitby príhovoru so službou spoločenstva Pavol z Levoče a samozrejme slávené sväté omše, ktoré boli vrcholným bodom každého dňa pomohli účastníkom k rozhodnutiu s radosťou uskutočňovať skutky telesného a duchového milosrdenstva a  to cez službu modlitby, evanjelizácie a oslobodenia.

Jozef Heske
Moderátor diakonie oslobodenia Hnutia Svetlo-Život.

Sledovanie 41 Kongregácie zodpovedných v Čenstochovej

Nemohol si ísť na Kongregáciu zodpovedných do Poľska? Nevadí, môžeš jej byť aj tak účastný.
 
Od 26. do 29. februára 2016 sa bude konať na Jasnej hore v Čenstochovej v Poľsku XLI Kongregácia zodpovedných Hnutia Svetlo - Život. 
Bude sa zaoberať témou vyjadrenou heslom formačného roku 2016/2017: "Milosrdní ako Otec."

Prikladáme link na pozvanie generálneho moderátora Hnutia Svetlo-Život o. Marka Sędka:
https://youtu.be/dmQmfzOf_J8

Ak sa chcete zúčastniť kongregácie cez internet, pozývame k sledovanie transmisie on-line. 

Začne sa 27. februára o 9.00 h.
Link na transmisiu na YouTube:

https://youtu.be/jbgoUhQTm_c

Pošli tento link svojim známym, aby aj oni mohli byť účastní kongregácie.
 
organizátori
 

Národný deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život, Kraków Lagiewniki