ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO

1. Učeník nedopustí, aby nastal konflikt medzi Božím pôsobením a jeho
vlastnými starosťami a záujmami. Práca pre Boha je jeho vlastnou.
2. Nedáva otázky typu Prečo? Keď Pán od neho niečo žiada. Nevyžaduje si
poznať celý plán ešte pred jeho realizáciou.
3. Je ochotný a pohotový odpovedať na Pánovu výzvu v každej chvíli, ba aj
vtedy, keď nebol vopred upozornený.

Čítať ďalej: ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO

LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU

DRAHÍ ČLENOVIA HNUTIA SVETLO-ŽIVOT.

Ako spoločenstvo Oázy jednoty Diakonie Evanjelizácie (DE) zhromaždené v Czestochowej v dňoch 28.-30.12.2017, ktorého súčasťou boli členovia centrálnej DE, aj zástupcovia 15 diecéz ako aj HSŽ v Českej republike, prejavujeme túžbu sa podeliť s vami všetkými o naše úvahy a zároveň inšpirovať ku konkrétnym evanjelizačným činnostiam v rôznych rozmeroch.

Čítať ďalej: LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU

2% - LIST

Milí priatelia, podporovatelia HSŽ

Je tu čas, keď je nám opäť daná možnosť preukázať náš záujem o veci, ktoré sú nám blízke, nemôžeme byť v súvislosti s nimi ľahostajní a chceme ich šíriť a podporiť ich fungovanie po každej stránke. Tým, čo by malo byť pre nás prvoradé, je šírenie Božieho kráľovstva.  Preto ste mnohí z vás podporili práve HSŽ aj poukázaním svojich 2% z dane. Pre tých, ktorí ste vo vyhlásení zaškrtnutím kolónky o vašom zverejnení sa nám umožnili vás identifikovať, sme už osobne poďakovali. Pre tých, ktorí chceli ostať anonymnými darcami, alebo si nevšimli takúto možnosť vo vyhlásení, chceme aspoň touto cestou poďakovať za váš dar. Vďaka všetkým vám sa mohlo pomôcť tým, ktorí prežívali v minulom roku duchovné cvičenia a tak pokračovať, či začať svoju formáciu v Hnutí. Pomohlo sa viacdetným rodinám, ktorí by mali problém zúčastniť sa oáz, taktiež uhradiť náklady pre služobníkov pri deťoch na manželských rekolekciách, ako aj individuálne niektorým jednotlivcom v ich nevyhnutných potrebách. Aj to je svedectvo a svedectvo je základ evanjelizácie.

Chceme vás aj v tomto roku poprosiť o vašu podporu. Uisťujeme vás, že sú to investované talenty, ktoré prinášajú zisk pre Pána. Nezakopme talent nevšímavosťou k tejto možnosti. V podobenstve o talentoch čítame, že zisk, ktorí priniesli verní služobníci bol rôzny. Jeden priniesol zisk pozostávajúci z piatich talentov, iný z dvoch. (por. Mt 25,15 nn.) Možno tým väčším ziskom, ktorý môžeš priniesť je aj to, že oslovíš iných a ponúkneš im možnosť darovať ich 2% na tento účel.

Prajem vám, aby ste prežili pravdivosť Pánových slov: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." (Mt 25,21.23)

o. P. Komanický, centrum HSŽ

2% pre oázu

Drahí oázisti, sympatizanti a dobrodinci. Prosíme o podporu pre Centrum HSŽ - Diakonie HSŽ.

Čítať ďalej: 2% pre oázu

KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ CZESTOCHOWA 2018

Z celého srdca pozývam na tohtoročnú 43. Kongregáciu zodpovedných Hnutia Svetlo - Život pod titulom MLADEŽ V CIRKVI. Kongregácia sa uskutoční na Jasnej Hore v dňoch 23.-26.II.

ks. Marek Sędek

Piatok 23 II 2018

18.30 - sv omša v kaplnke

19.30–20.30 modlitebné stretnutie (aula o. Kordeckiego)

 

Sobota 24 II 2018

8.00 – liturgia hodín

9.00 – Otvorenie kongregácie. Uvedenie témy.

9.30   Jacek Dudzic, EVANJELIZÁCIA V PREDSIENI

11.00 – ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, MEDZI KATECHÉZOU A  MYSTAGOGIOU

Prestávka na obed.

14.15- Eucharistia (bazilika), Mons. Marek Solarczyk, biskup.

16.00- Katarzyna i Paweł Maciejewscy, MLÁDEŽ V (DOMÁCEJ) CIRKVI.

16.45 – ks. Marek Sędek, Moderátor generálny, CENTRUM EVANJELIZÁCIE V KROSCIENKU. POSTUP PRÁC. POZVANIE K SPOLUPRÁCI.

17.15- Svedectvá mladých. Oznamy.

Prestávka  na večeru.

19.30- liturgia hodín s požehnaním novo prijatých členov združenia Diakonia HSŽ.

 

Nedeľa 25 II 2018

8.00 – liturgia hodín.

9.00 –  ks. prof. Adam Maj, COr (KUL), BIRMOVKA - KORUNOVANIE ALEBO ZAČIATOK CESTY?

10.00 – svedectvá mladých.

10.30 – ks. Marek Sędek, Moderátor generálny, ZÁVERY Z PREZENTOVANÉHO OBSAHU K TVORBE FORMAČNÉHO PROGRAMU HNUTIA

11.15 - správy; čítanie listy jednoty, zhrnutie kongregácie.

Prestávka na obed.

14.00 – Eucharistia (kaplnka) Mons. Krzysztof Włodarczyk, biskup.

15.30 – stretnutie so zodpovednými za skupiny dospelých.

Pondelok 26 II 2018

8.00 - Eucharistia z liturg hodín. Mons. Krzysztof Włodarczyk, biskup (kaplnka)

9.30 –12.00 Stretnutie kolégia moderátorov v dome pútnika.

 

Ďalšie články...

  1. CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.
  2. CHARIZMA SVETLO-ŽIVOT ALEBO ŽIVOT VO SVETLE PRAVDY A SLOBODY
  3. SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ
  4. Vianočné prianie
2%

Prihlásenie