MOCOU DUCHA SVÄTÉHO ALEBO COM

Na Turíce začína veľké dobrodružstvo oázy živej Cirkvi. Rovnako, ako ako na Turíce v Jeruzaleme . (Porov. Sk 2,1n). Pre oázistov Turíce - to je COM. Centrálna oáza matka alebo centrálna oáza modlitby. Je to stretnutie v Kroščenku n/D. Je to stretnutie aj v Prešove v centre Hnutia. Je to znak a prejav jednoty celého Hnutia. Spoločná Eucharistia. Spoločné vzývanie Ducha Svätého. Prosíme Ho, aby nám dal silu a moc. Aby nám pomáhal žiť jednotu medzi svetlom a životom. Aby pomáhal moderátorom a animátorom na oázach a iných oázových tematických rekolekciách počas leta. Preto sa máme modliť. Modliť sa za slúžiacich, aj za účastníkov. Aby Duch Svätý silno pôsobil počas letných podujatí. Aby sme ešte viac a nanovo odokryli charizmu Oázy. V nej objavujeme krásu živej Cirkvi.

Čítať ďalej: MOCOU DUCHA SVÄTÉHO ALEBO COM

ODVAHA VIERY ALEBO KAPITULOVANIE

Otec biskup Adam Wodarczyk, bývalý generálny moderátor HSŽ hovorí o otcovi Blachnickom, našom Hnutí a teológii oslobodenia vytvorenej zakladateľom Oázy. Mnohé jeho myšlienky nás môžu osloviť.

Otec Adam dáva dôraz na Oázu rodín – Domácu Cirkev, v ktorej je dynamika a naopak uznáva, že v skupinách mládeže sa vytráca sila. Už niet takého ohňa, ako to bolo pred rokmi. Ale to je širší problém v samotnej cirkvi (spoločnosti) – nemohúcnosť a slabosť ohlasovať evanjelium mladým ľuďom. Realita hovorí, že oáza rodín sa zväčšuje a oáza mládeže sa zmenšuje. Takto to vníma bývalý generálny moderátor Hnutia.

Čítať ďalej: ODVAHA VIERY ALEBO KAPITULOVANIE

Pozvanie na stretnutie slobodných, rozvedených, ovdovelých

Kristus vstal z mŕtvych!

 

Čo ťa prvé napadlo pri prečítaní slov tohto zvolania, či pozdravu?
Možno to, čo napadlo mňa a myslím, že aj väčšinu z nás, kresťanov: že Kristus bol fyzicky mŕtvy a žije, že zomrel pred 2000 rokmi a na tretí deň vyšiel z hrobu, že je prvý z nás a že nás, ktorí v neho veríme taktiež vyvedie z nášho hrobu, keďže veríme vo vzkriesenie tela.

To je však len časť pravdy; a s bázňou si dovolím povedať, že pre Boha menej dôležitá. Presviedča nás o tom udalosť v Betánii: Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ (Jn 11,24)  Ježišovi toto očividne nestačí. Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik , kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“(Jn 11,25-26)

Čo je zmŕtvychvstanie?

Zmŕtvychvstanie nie je iba naša (viac-menej chápaná vo fyzickom zmysle) reanimácia. Je to viera v Ježiša, ktorý sám je vzkriesenie. Viera, ktorá neznamená, že nemám nič „proti tomu“, ale ktorej ovocím je ponorenie sa do Božieho života, do Božieho myslenia a do Božieho konania v Ježišovi.
Zmŕtvychvstanie znamená vstúpiť do života, ktorý je v centre života samého Boha. On nám v Ježišovi zjavil, že podstatou jeho života je láska, ktorá je bezhraničná, ktorá je milosrdenstvom, ktorá prekračuje všetky miery nami jej vytyčované.

Urobme si skúšku správnosti, do akej miery sme takto vzkriesení a živí. Boh sa pýta každého z nás: Môžem milovať tvojich nepriateľov? Tých, ktorí ti nesedia a vadia? (konkrétne napr: šéf, politici, susedka, svokra, cigáni, bezdomovci, imigranti, vysmievači, podnikatelia, mafiáni, inoverci...)  Ak môže, tak potom sa ešte pýta: môžem si k tomu poslúžiť tvojou osobou?

Boh vzkriesil Syna, lebo chce teba voviesť do života, ktorý je jeho vlastným životom, do lásky, ktorá sa volá agapé.

Prajem všetkým vám takto prežitú Paschu.

o. Peter Komanický, NM HSŽ

 

5. Kongregácia zodpovedných

5. Kongregácia zodpovedných, Smižany 24.-26.3.2017 – Služobník Nepoškvrnenej

Boh konal a bude konať
Hovorí sa, že vidieť je lepšie ako počuť. Zažiť na vlastnej koži ešte lepšie. Na Kongregáciu zodpovedných som prichádzala so zmiešanými pocitmi, unavená z celého pracovného týždňa. Aké to bude? Nuda?  Hromada prednášok, siahodlhých diskusií a príspevkov? Koľko známych stretnem po dlhom čase a s koľkými sa zoznámim? Zmení sa po tomto víkende niečo – u mňa, v oblasti, v Hnutí?

Čítať ďalej: 5. Kongregácia zodpovedných

Ďalšie články...

  1. 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život na Slovensku
  2. Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ
  3. MIESTA SPOJENÉ S OSOBOU OTCA FRANTIŠKA
  4. Víkendové duchovné cvičenia Kruciaty Oslobodenia Človeka
2%

Prihlásenie