DEŇ SPOLOČENSTVA gréckokatolíckej oblasti

Pozývame vás na DEŇ SPOLOČENSTVA gréckokatolíckej oblasti, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2015 v Poprade, v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla. Pozvaní sú rodinky aj mladí ako i všetci ľudia dobrej vôle. Tešíme sa na vás!
 
DJG
 

BUDOVAŤ PROSTREDIE VIERY

 

Dodal: Jozef Heske, 30.9.2015

Z rozhovoru s novým generálnym moderátorom HSŽ o. Markom Sedekom

 Spomienky…

Otec Marek Sedek bol na svojej prvej oáze, Oáze nového života I. stupňa, ešte ako 14-ročný chlapec. Bolo to v roku 1977. V oáze ďalej prešiel II. stupňom ONŽ a kurzom pre animátorov, vďaka čomu už v 16 rokoch mohol na oázových duchovných cvičeniach slúžiť ako animátor. Počas bohosloveckých štúdií sa na oáze zúčastnil ako moderátor. V tejto službe pokračoval otec Marek každoročne až do tohto roku, keď bol zvolený a vymenovaný do služby generálneho moderátora (GM). Celé tohtoročné leto už strávil v centre hnutia na Kopej Gorke.

Čítať ďalej: BUDOVAŤ PROSTREDIE VIERY

Komisia kardinálov uznala hrdinské cnosti kňaza Blachnického

22. septembra 2015, počas kongresu kardinálov Kongregácie pre kauzy svätých, bola potvrdená cesta kanonického skúmania hrdinských cností Božieho služobníka kňaza Františka Blachnického. Toto potvrdenie komisiou kardinálov je ďalšou etapou procesu blahorečenia, ktorá nasledovala po schválení teologickou komisiou (čo sa uskutočnilo v októbri minulého roku). Pozitívne rozhodnutie je poslednou podmienkou pre vydania dekrétu o hrdinských cnostiach Svätým otcom.

„V najbližšom čase, ako veríme, prefekt kongregácie bude žiadať Svätého otca o vydanie dekrétu o hrdinských cnostiach kňaza Františka“ – vysvetľuje bp. Adam Wodarczyk, postulátor procesu blahorečenia, predchádzajúci generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život.

Po oznámení dekrétu o hrdinských cnostiach jedinou podmienkou blahorečenia bude zázrak na príhovor Božieho služobníka.

Preklad zo strany www.oaza.pl Veronika Kováčiková

 

17. sympózium KOČ