NOVÝ BISKUP PRE POĽSKÚ OÁZU

Konferencia poľských biskupov dňa 13.10.2017 v Lubline zvolila nového delegáta pre HSŽ v Poľsku. Mons. Krzysztofa Włodarczyka.
S novým delegátom pre oázu sa uskutočnil rozhovor a z odpovedí o. biskupa vyberám niekoľko podnecujúcich myšlienok.

Čítať ďalej: NOVÝ BISKUP PRE POĽSKÚ OÁZU

19. celoslovenské sympózium KOČ

VEĽKÉ CHARIZMY HNUTIA SVETLO-ŽIVOT PODĽA FRANTIŠKA BLACHNICKEHO

Predslov

Mnoho chýb a omylov robíme vtedy, keď udalosti, ktoré prežívame nechápeme v súvislosti s ich vznikom, vzťahmi a kontextom, v ktorom sú osadené. Vtedy máme tendenciu vypichnúť niečo konkrétne, čo nás oslovuje,  intenzívne to prežívame a povýšiť to nad všetko ostatné, nad celok.  Platí to  o každom diele, do ktorého sú zapojení a spolutvoria ho ľudia. Platí to aj o cirkvi. Kdesi tu, nazdávam sa je aj koreň všetkých jej delení – schiziem. Nebolo to ináč ani v dejinách rozvoja HSŽ na Slovensku. Boli časy, keď sa diskutovalo o tom, čo je v Hnutí dôležitejšie – katechizácia či evanjelizácia, časy, keď sa niečo dielčie povýšilo za hlavné kritérium pre všetky spoločenstvá, a predstavovalo sa ostatným ako jediná cesta pre celé Hnutie. Musíme mať preto akýsi nadhľad z výšky na život spoločenstiev Hnutia, ktoré spája konkrétna charizma, a ktoré Boh v ich prostredí, v ktorom žijú, povoláva na ich etape ku konkrétnemu kroku. Musíme akceptovať, že Kristovo telo má údy, ktoré pracujú každé ináč a inou službou. Predsa však - z druhej strany, musia rozvíjať to spoločné, čo tvorí ich charizmu. Ďakujem o. J. Heske za spracovanie tohto článku. Nech pomôže všetkým zodpovedným i členom našich spoločenstiev objavovať víziu HSŽ obsiahnutú v jeho charizmách.
o. Peter Komanický

Túto úvahu napísal F. Blachnicki, keď v roku 1982 išiel navštíviť Bolíviu. Mal v pláne zriadiť tam centrum evanjelizácie Svetlo-Život, aby takto Hnutie mohlo svojou charizmou slúžiť Cirkvi. V tichu nočného letu do Bogoty svoje uvažovanie zhrnul do desiatich bodov: Charizma Hnutia. Máme teda predstavenú víziu Hnutia, ktorú nám ponúka sám otec zakladateľ.

Čítať ďalej: VEĽKÉ CHARIZMY HNUTIA SVETLO-ŽIVOT PODĽA FRANTIŠKA BLACHNICKEHO

Návraty k IX. národnej púti HSŽ, KOČ v Kroščenku nad Dunajcom

V piatok 1. septembra 2017 sa uskutočnil IX. ročník Slovenskej púte Hnutia Svetlo-Život, Kruciaty oslobodenia človeka a Domácej cirkvi v poľskom mestečku Kroščenko nad Dunajcom, kde sa nachádza hrob zakladateľa HSŽ a KOČ kňaza Františka Blachnického.

V úvode sa prihovoril k prítomným generálny moderátor HSŽ v Poľsku kňaz Marek Sendek a povzbudil pútnikov ku kresťanskej horlivosti. Jozef Heske, moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ na Slovensku vyjadril presvedčenie, že táto púť bude povzbudením na ceste nasledovania Pána a zároveň odhodlaním kráčať za ním.

Čítať ďalej: Návraty k IX. národnej púti HSŽ, KOČ v Kroščenku nad Dunajcom

SPRÁVA O IX. PÚTI HSŽ A KOČ V KROSCIENKU N/D.

Pred niekoľkými dňami 1. Septembra 2017 sa uskutočnila IX. Púť k hrobu Božieho služobníka otca Františka z príležitosti 30. výročia jeho smrti. Púť sa zorganizovala pod heslom tohto formačného roka:  Služobník Nepoškvrnenej.

Čítať ďalej: SPRÁVA O IX. PÚTI HSŽ A KOČ V KROSCIENKU N/D.

Ďalšie články...

  1. GIGANT VIERY
  2. Zhodnotenie leta – ZLET 2017
  3. Pozvánka na ZLET 2017
  4. Na púti v Centre Hnutia Svetlo-Život v Prešove
2%

Prihlásenie