CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.

Pre dnešný svet najkrajšie a najvýrečnejšie svedectvo kresťanov je kríž a jednota. Jednota je dar Ducha Sv.  Je plodom jeho pôsobenia.  Spája sa s krížom.  Takto to bolo, keď bola aktuálna myšlienka Živej Cirkvi. Z tejto idei vzniklo HSŽ. Takto je to aj dnes. Rôzne hodnotenie situácie,  horlivosť v propagácii reforiem, prorocky radikalizmus, ... privádzajú do napätia. Napätie je v samotnom Hnutí. Aj v cirkvi.  Na rôznych platformách. Je to jav rozšírený. Svedčí o tom, že soľ Zakladateľa ešte nezvetrala. Svetlo, ktoré sme prijali od Pána, stále je viditeľné pre všetkých. Toto svetlo nie je zakryté. K tomu príde ešte aj naša ľudská slabosť. Naše ambície. Urazená hrdosť. To všetko je príčina nášho utrpenia a utrpenia druhých.

Čítať ďalej: CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.

CHARIZMA SVETLO-ŽIVOT ALEBO ŽIVOT VO SVETLE PRAVDY A SLOBODY

Vo svojom duchovnom oázovom živote môžeme prežívať isté znechutenia a stagnáciu. Možno máme tieto alebo podobné myšlienky: Roky sme v oáze a nič. Žiadna zmena. Formácia neprináša ovocie. Musíme si nájsť iné spoločenstvo. Inú komunitu. Možno sa menej bude od nás žiadať u tých druhých. Možno menej náročnosti tam bude. Možno sa naše svedomie bude menej trápiť.  Veď čo máme z toho, že raz za mesiac alebo dva razy za mesiac máme stretko v skupinke, zdieľame sa, modlíme sa a nič sa nedeje a nemení v našom živote???

Čítať ďalej: CHARIZMA SVETLO-ŽIVOT ALEBO ŽIVOT VO SVETLE PRAVDY A SLOBODY

SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Všetkých členov, kandidátov a sympatizantov KOČ srdečne pozdravujem a prajem vám požehnaný a spokojnučký Nový rok. Nech vás Pán žehná  a naplní svojou láskou a radosťou.

V minulých dňoch sme slávili vianočné obdobie, počas ktorého som si silno uvedomil Božiu blízkosť, ktorá sa zjavila v malom betlehemskom Dieťati. Ako je dôležité mať skúsenosť osobnej Božej lásky? Boh ma miluje osobnou láskou. To pre mňa prišiel na tento svet. Boh Emanuel. Boh medzi nami. Boh, ktorý mi rozumie. Snažme sa aj my všetci ľuďom sprostredkovať to, že Boh nás miluje nekonečnou osobnou láskou.

Čítať ďalej: SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Vianočné prianie

Adventná duchovná obnova v Ľutine

V sobotu 9. decembra 2017 sa zišli členovia a kandidáti KOČ, HSŽ a Domácej cirkvi na adventnej duchovnej obnove na prekrásnom pútnickom mieste v Ľutine. Program začal vzývaním Ducha Svätého a pokračoval osobnou modlitbou s rozjímaním nad Božím Slovom  Mt 11,25-30 o tom, že Pán  ukryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zveril ich maličkým resp. poníženým. Počas modlitby prítomní uvažovali aj o žalme - Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Potom nasledovala spoločná modlitba chvály a vďaky, popretkávaná  piesňami so sprievodom gitary. Súčasťou obnovy boli aj dve prednášky otca Jozefa Bujňáka na témy ku spomínanému textu z Matúšovho evanjelia a k evanjeliovej stati o Petrovi, ktorý kráčal po vode k Ježišovi. Otec Jozef zdôraznil, že je potrebné vystúpiť z loďky pohodlia a stereotypu a vydať sa za Ježišom ako Peter. Pričom najdôležitejšie je mať stále svoj pohľad upretý na Ježiša a dôverovať mu v akýchkoľvek ťažkostiach a pochybnostiach. Najdôležitejšie chvíle nastali počas svätej omše, ktorá je centrom duchovného života každého kresťana. Ešte pred ňou prebiehal nácvik piesní a sviatosť zmierenia. Prítomných počas svätej omše otec Jozef povzbudil k tomu, aby napĺňali v spoločnosti svoje povolanie. Počas obeda bolo delenie na rôzne témy a tiež z osobnej modlitby. Popoludňajší program tvorila tiež modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu, kedy sa predkladali Pánovi prosby napísané na papierikoch. Veriaci sa pomodlili aj za blahorečenie otca Blachnického a vešpery. Bohatý duchovný program ukončili zdieľaním z duchovnej obnovy. „Bol to veľmi požehnaný čas pre všetkých nás,“ zhodnotila nielen za seba Danka Polláková.
Pavol Kall, Danka Polláková

Čítať ďalej: Adventná duchovná obnova v Ľutine

Ďalšie články...

  1. CHARIZMA NEPOŠKVRNENEJ MATKY CIRKVI
  2. CHARIZMA ŽIVEJ CIRKVI – KRÁSA NEVESTY
  3. ADVENT 2017 DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV
  4. CHARIZMA KRISTA SLUHU A DIAKONIE
2%

Prihlásenie