Krst Pána

Srdečne vás pozdravujem z príležitostí Sviatku Krstu Pána, ktorý je patronátnym sviatkom nášho Hnutia. V tento deň slávime titul Kristus Sluha. Ježiš prijíma na seba úlohu a dielo vykúpenia. Je pomazaný Duchom Svätým. Začína verejné účinkovanie. Začína verejnú službu. Preto si v tento deň máme obnoviť rozhodnutie slúžiť. Chcem slúžiť! Je to zvolanie ktoré som povedal, keď som vstupoval do Únie kňaza Krista Sluhu (je to spoločenstvo kňazov zaangažovaných v oáze).  Chcem slúžiť - povedal som to, keď som vstupoval do združenia Diakonia Hnutia Svetlo-Život. Chcem slúžiť - stále to opakujem a obnovujem. Aj napriek tomu, že mám svoje limity. Pán mi dáva milosť a chuť a snahu byt v postoji služby. Samozrejme stále bojujem so svojím egoizmom. Ale Pán mi dáva silu a moc. Idea Krista Sluhu je časťou duchovnosti nášho Hnutia.  Mame byt zjednotení s Kristom Sluhom. Služba má byť v našom živote ako samozrejmosť. Všetci máme účasť na misii Krista, ktorý vykonáva dielo spásy. Ja vám prajem aby ste mali ochotu a radosť zo služby.

Žehnám vás.

Otec Jozef Heske 

Vianočné prianie 2018

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa

do istého judejského mesta v hornatom kraji.“

(Lk 1, 39)

 

Milovaná oázová rodina, drahí priatelia!

 

Podobne ako Nepoškvrnená Panna Mária, matka Kristova a matka Cirkvi, aj my sa po tieto dni vydajme na cestu a ponáhľajme sa tomuto svetu zvestovať narodenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Nenechávajme si túto radostnú zvesť iba pre seba, ale prinesme ju všetkým ľuďom dobrej vôle, aby po tieto sväté dni nebol na našej zemi nik, kto by nepočul o príchode svojho záchrancu.

 

Milostiplné sviatky Pánovho narodenia

a mnoho požehnania v budúcom roku 2019

Vám zo srdca želá a v modlitbe vyprosuje

Váš národný moderátor

Zdenko Augustín Králik!

Hnutie Svetlo-Život ako pedagogika nového človeka

Tento rok máme v našom Hnutí heslo: Mladí v Cirkvi. Je to široká téma. No napriek tomu chceme poukázať na túto tému z hľadiska pedagogiky, formácie a výchovy.

Čítať ďalej: Hnutie Svetlo-Život ako pedagogika nového človeka

Kongregácia o dospelých alebo Aj dospelí majú svoje miesto v oáze

Ôsma Kongregácia združenia Diakonia HSŽ v Poľsku sa uskutočnila v Kroscienku n/D v dňoch 16.-18.11.2018.  Ja osobne spolu s Petrom sme mali účasť ako zástupcovia slovenského združenia Diakonia HSŽ a pozvaní delegáti GM HSŽ. Téma stretnutia bola o skupinách a formácii dospelých v Hnutí.

Čítať ďalej: Kongregácia o dospelých alebo Aj dospelí majú svoje miesto v oáze

Z príležitosti 17. novembra

Nežná revolúcia 1989 priniesla slobodu pre jednotlivcov a našu spoločnosť. V tomto čase som bol študentom na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Aj my študenti na tejto škole sme sa zapojili do študentského hnutia. Mal som vtedy taký fajný a šťastný pocit, keď som chodil na bratislavské námestie na demonštrácie organizované študentmi a Verejnosťou proti násiliu. Bol to dobrý pocit. Blažený pocit.

Čítať ďalej: Z príležitosti 17. novembra

Ďalšie články...

  1. 40 ROKOV OD ZAČIATKU PÁPEŽSKEJ SLUŽBY SV. JÁNA PAVLA II.
  2. Na ďakovnom stretnutí v Lipanoch, 29. septembra 2018
  3. Anka, ďakujeme, že si...
  4. Hodnotenie letných oázových duchovných cvičení 2018 + svedectvá
2%

Prihlásenie