Rok Božieho Slova a Hnutie Svetlo-Život

biblePrvá adventná nedeľa 2019 sa stala začiatkom Roka Božieho slova. Je to z príležitosti 1600 rokov od smrti sv. Hieronyma, ktorý preložil Bibliu do latinského jazyka. Ďalej je to na počesť 50 rokov medzinárodnej biblickej federácie, ktorej prezidentom je manilský kardinál Mons. Tagle, úžasný biskup, ktorého som mal česť stretnúť osobne v Ružomberku pri oslavách 25. výročia Katolíckeho biblického diela na Slovensku. A nakoniec je to z podnetu pápeža Františka, ktorý vyhlásil 3. nedeľu v období cez rok za Nedeľu Božieho Slova.

Čítať ďalej: Rok Božieho Slova a Hnutie Svetlo-Život

Slobodní či neslobodní?

Úvaha o slobode vo svetle 30. výročia Nežnej revolúcie. Najmä slová o slobode nech nás povzbudia... 

Je čas zamyslieť sa nad posolstvom novembra roku Pána 1989 tak, ako to robím skoro každý rok v tomto dušičkovom čase. Tlačí nás to akosi automaticky do pozície spomienok a rekapitulovania. Aby to nebolo len o historickom exkurze, ale aj o prepojení s dneškom, budem sa snažiť to premostiť aj do dnešného dňa. Pozitíva aj negatíva tohto rozpätia rokov by sa dali spísať do dvoch stĺpcov, ale to už nechám na každého z vás. Na každého, kto chce a kto si pamätá dobu pred, aj po novembri 1989. Nech je to taká domáca úloha, ku ktorej vás tiež pozývam. Nech to budú stĺpce roku Pána 1989 a roku Pána 2019.

Čítať ďalej: Slobodní či neslobodní?

Heslo formačného roku 2020/2021 uzrelo svetlo sveta

Na stretnutí poľskej CDJ dňa 12.X.2019, Duch Svätý inšpiroval zúčastnených tam k rozhodnutiu o tom, ako bude znieť heslo na nový formačný rok 2020/2021. Heslo roka má za cieľ upriamiť pozornosť a snahu celého hnutia na určitú časť nášho osobného života, či života spoločenstva, ktorú sa následne hnutie snaží intenzívnejšie prežívať v svojej formácii. Heslo formačného roku 2020/2021 znie: Zrelosť v Kristovi. Poinformoval o tom generálny moderátor HSŽ o. M. Sendek.

- oP-

Formačný víkend Združenia Diakonia HSŽ

Je potrebné, aby sa Cirkev príliš nezameriavala na seba, ale predovšetkým odrážala Ježiša Krista. To znamená s pokorou uznať, že niektoré konkrétne veci sa musia zmeniť, a preto je potrebné, aby zachytila vízie, ba aj kritiku mladých. (CHV 39)

Christus Vivit - Kristus žije

V duchu tejto kerygmatickej výzvy, ktorú zvolil sv. otec František za názov exhortácie, ktorú vydal v marci 2019 ako dokument inšpirovaný biskupskou synodou o mládeži v októbri 2018 v Ríme pozývame všetkých členov Združenia Diakonia HSŽ na Slovensku na formačný víkend v dňoch 8.-10.11.2019 do bývalého kňazského seminára v Badíne (okr. Banská Bystrica) s pozvaným hosťom o. Dominikom Markošom, farárom farnosti Sliač.

Výzva generálneho moderátora: Neplánované

Pochválený Ježiš Kristus!

 

Je to asi prvýkrát čo sa obraciam na vás – na všetkých členov HSŽ, ktorí ste zaangažovaní s prosbou o spropagovanie filmu. Tento film vstupuje už do kín je výnimočný a jeho šírenie je v úplnom súlade s charizmou a dielom, ktoré šírime v rámci Kruciaty oslobodenia človeka. Veľmi naliehavo prosím a vyzývam o podporu tohto filmu na všetkých linkách: oblastné stránky, Facebook, WhatsApp, Messenger, smsky a pod.

Generálny moderátor Marek Sendek

 

Čítať ďalej: Výzva generálneho moderátora: Neplánované

Ďalšie články...

  1. Audio reportáž zo sympózia KOČ
  2. Správa a foto z celoslovenského dňa spoločenstva
  3. Prečo sloboda?
  4. Nová kniha: Vyslobodení a vyslobodzujúci
2%

Prihlásenie