Celoslovenský deň spoločenstva

V sobotu 29. apríla sa konal na Mariánskej hore v Levoči Celoslovenský deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život. Téma stretnutia znela: Mladí v Cirkvi.

Čítať ďalej: Celoslovenský deň spoločenstva

Nádherný národný deň spoločenstva HSŽ

Takto sa vyjadril jeden z takmer 400 účastníkov celoslovenského stretnutia členov  a sympatizantov Hnutia Svetlo-Život (HSŽ). Deň spoločenstva sa uskutočnil v sobotu 28.4.2018 na Mariánskej Hore v Levoči.

Stretnutie začalo prezentáciou oázových skupín od Bratislavy cez Žilinu, Kysuce a Oravu až na Spiš, Prešov a Košice.

Čítať ďalej: Nádherný národný deň spoločenstva HSŽ

Príhovor na záver celoslovenského Dňa spoločenstva HSŽ

(Levoča, 28. apríl 2018)

Vaša Excelencia, Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a generálny vikár, drahý generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život otec Marek Sędek, drahý otec Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove, milý národný pár Domácej Cirkvi z Poľska Katarzyna i Paweł Maciejewscy, bratia kňazi, milí členovia, sympatizanti a priatelia nášho Hnutia, milovaní bratia a sestry v Kristovi!

Čítať ďalej: Príhovor na záver celoslovenského Dňa spoločenstva HSŽ

Myšlienky Franciszka Blachnickeho o spoločenských otázkach

Osoba Božieho služobníka otca Franciszka je veľkým darom pre nás všetkých. Zanechal nám nesmierne množstvo myšlienok aj z oblasti, ktorá je nám dosť vzdialená a to oblasť spoločensko politická. Často krát si myslíme, že túto oblasť je potrebné oddeľovať od duchovnej oblasti. Mýlime sa. Pozrime sa, čo o tom hovorí otec Blachnicki.

Čítať ďalej: Myšlienky Franciszka Blachnickeho o spoločenských otázkach

Duchovná obnova KOČ: Služobník Nepoškvrnenej

KRUCIATA OSLOBODENIA ČLOVEKA


pozýva
 na víkendovú duchovnú obnovu s otcom Františkom Blachnickim

Téma:

SLUŽOBNÍK NEPOŠKVRNENEJ

Smižany – rekolekčný dom

v dňoch 11.-13. mája 2018

 

 

Čítať ďalej: Duchovná obnova KOČ: Služobník Nepoškvrnenej

Ďalšie články...

  1. V celej Cirkvi máme záväznú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi
  2. Pozvanie národného moderátora na celoslovenský deň spoločenstva HSŽ v Levoči
  3. ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO
  4. LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU
2%

Prihlásenie