Duchovná obnova KOČ: Služobník Nepoškvrnenej

KRUCIATA OSLOBODENIA ČLOVEKA


pozýva
 na víkendovú duchovnú obnovu s otcom Františkom Blachnickim

Téma:

SLUŽOBNÍK NEPOŠKVRNENEJ

Smižany – rekolekčný dom

v dňoch 11.-13. mája 2018

 

 

Čítať ďalej: Duchovná obnova KOČ: Služobník Nepoškvrnenej

V celej Cirkvi máme záväznú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi

Rozhodnutím pápeža Františka je v celej cirkvi latinského obradu v pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého ustanovená záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Zatiaľ táto spomienka bola iba lokálna pre cirkev v Argentíne a Poľsku. Teraz je to pre celú cirkev ako záväzná spomienka, ktorá má veľký význam pre Hnutie Svetlo-Život. Teológia Matky Cirkvi je jedným z hlavných prvkov oázovej duchovnosti. Chceme spomenúť konštitutívny akt oddania diela Oázy Panne Márii, Matke Cirkvi, ktorý vykonal kard. Wojtyla v roku 1973. Bolo to práve na Turíčny pondelok. Zakladateľ vytvoril originálnu formulu „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” spájajúc starodávne Ecclesia Mater so súčasným Matka Cirkvi. Sviatok Matky Cirkvi je spojený aj s COM.

Hnutie rozvíjajúce sa v iných krajinách (aj na Slovensku) takto bude môcť sláviť túto spomienku Panny Márie Matky, Cirkvi.

Zdroj: www.oaza.pl

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180303005

Pozvanie národného moderátora na celoslovenský deň spoločenstva HSŽ v Levoči

Milovaní členovia, sympatizanti a priatelia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku! V nedeľu večer som sa plný pozitívnych dojmov vrátil zo 43. kongregácie zodpovedných nášho Hnutia v poľskej Čenstochovej, kde som zažil silné spoločenstvo živej Cirkvi. K prežitiu niečoho podobného pozývam dnes, vo výročný deň odchodu nášho zakladateľa – ctihodného Božiehu sluhu o. Františka Blachnického do domu Otca, aj Vás všetkých. Preto prijmite moje pozvanie na celoslovenský deň spoločenstva na Mariánsku horu do Levoče v sobotu 28. apríla 2018. Naše stretnutie sa bude niesť v duchu hesla nového formačného roka Mladí v Cirkvi. Príďme spoločne prežiť tajomstvo živej Cirkvi k nohám našej nebeskej Matky a buďme pre seba vzájomným povzbudením a posilou. Osobitne pozývam na naše stretnutie všetku oázovú mládež, ktorá je nádejou a budúcnosťou nielen nášho Hnutia, ale i Cirkvi a celej našej spoločnosti. Program a bližšie informácie budú zverejnené po najbližšom stretnutí CDJ, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. marca 2018 v Ružomberku. Obe stretnutia zverujem do Vašich modlitieb a už dnes sa teším na spoločné stretnutie s Vami všetkými v Levoči.

Rajec, 27. február 2018

Zdenko Králik

národný moderátor HSŽ

ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO

1. Učeník nedopustí, aby nastal konflikt medzi Božím pôsobením a jeho
vlastnými starosťami a záujmami. Práca pre Boha je jeho vlastnou.
2. Nedáva otázky typu Prečo? Keď Pán od neho niečo žiada. Nevyžaduje si
poznať celý plán ešte pred jeho realizáciou.
3. Je ochotný a pohotový odpovedať na Pánovu výzvu v každej chvíli, ba aj
vtedy, keď nebol vopred upozornený.

Čítať ďalej: ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO

LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU

DRAHÍ ČLENOVIA HNUTIA SVETLO-ŽIVOT.

Ako spoločenstvo Oázy jednoty Diakonie Evanjelizácie (DE) zhromaždené v Czestochowej v dňoch 28.-30.12.2017, ktorého súčasťou boli členovia centrálnej DE, aj zástupcovia 15 diecéz ako aj HSŽ v Českej republike, prejavujeme túžbu sa podeliť s vami všetkými o naše úvahy a zároveň inšpirovať ku konkrétnym evanjelizačným činnostiam v rôznych rozmeroch.

Čítať ďalej: LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU

Ďalšie články...

  1. 2% - LIST
  2. 2% pre oázu
  3. KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ CZESTOCHOWA 2018
  4. CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.
2%

Prihlásenie