V celej Cirkvi máme záväznú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi

Rozhodnutím pápeža Františka je v celej cirkvi latinského obradu v pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého ustanovená záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Zatiaľ táto spomienka bola iba lokálna pre cirkev v Argentíne a Poľsku. Teraz je to pre celú cirkev ako záväzná spomienka, ktorá má veľký význam pre Hnutie Svetlo-Život. Teológia Matky Cirkvi je jedným z hlavných prvkov oázovej duchovnosti. Chceme spomenúť konštitutívny akt oddania diela Oázy Panne Márii, Matke Cirkvi, ktorý vykonal kard. Wojtyla v roku 1973. Bolo to práve na Turíčny pondelok. Zakladateľ vytvoril originálnu formulu „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” spájajúc starodávne Ecclesia Mater so súčasným Matka Cirkvi. Sviatok Matky Cirkvi je spojený aj s COM.

Hnutie rozvíjajúce sa v iných krajinách (aj na Slovensku) takto bude môcť sláviť túto spomienku Panny Márie Matky, Cirkvi.

Zdroj: www.oaza.pl

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180303005

Pozvanie národného moderátora na celoslovenský deň spoločenstva HSŽ v Levoči

Milovaní členovia, sympatizanti a priatelia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku! V nedeľu večer som sa plný pozitívnych dojmov vrátil zo 43. kongregácie zodpovedných nášho Hnutia v poľskej Čenstochovej, kde som zažil silné spoločenstvo živej Cirkvi. K prežitiu niečoho podobného pozývam dnes, vo výročný deň odchodu nášho zakladateľa – ctihodného Božiehu sluhu o. Františka Blachnického do domu Otca, aj Vás všetkých. Preto prijmite moje pozvanie na celoslovenský deň spoločenstva na Mariánsku horu do Levoče v sobotu 28. apríla 2018. Naše stretnutie sa bude niesť v duchu hesla nového formačného roka Mladí v Cirkvi. Príďme spoločne prežiť tajomstvo živej Cirkvi k nohám našej nebeskej Matky a buďme pre seba vzájomným povzbudením a posilou. Osobitne pozývam na naše stretnutie všetku oázovú mládež, ktorá je nádejou a budúcnosťou nielen nášho Hnutia, ale i Cirkvi a celej našej spoločnosti. Program a bližšie informácie budú zverejnené po najbližšom stretnutí CDJ, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. marca 2018 v Ružomberku. Obe stretnutia zverujem do Vašich modlitieb a už dnes sa teším na spoločné stretnutie s Vami všetkými v Levoči.

Rajec, 27. február 2018

Zdenko Králik

národný moderátor HSŽ

ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO

1. Učeník nedopustí, aby nastal konflikt medzi Božím pôsobením a jeho
vlastnými starosťami a záujmami. Práca pre Boha je jeho vlastnou.
2. Nedáva otázky typu Prečo? Keď Pán od neho niečo žiada. Nevyžaduje si
poznať celý plán ešte pred jeho realizáciou.
3. Je ochotný a pohotový odpovedať na Pánovu výzvu v každej chvíli, ba aj
vtedy, keď nebol vopred upozornený.

Čítať ďalej: ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO

LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU

DRAHÍ ČLENOVIA HNUTIA SVETLO-ŽIVOT.

Ako spoločenstvo Oázy jednoty Diakonie Evanjelizácie (DE) zhromaždené v Czestochowej v dňoch 28.-30.12.2017, ktorého súčasťou boli členovia centrálnej DE, aj zástupcovia 15 diecéz ako aj HSŽ v Českej republike, prejavujeme túžbu sa podeliť s vami všetkými o naše úvahy a zároveň inšpirovať ku konkrétnym evanjelizačným činnostiam v rôznych rozmeroch.

Čítať ďalej: LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU

2% - LIST

Milí priatelia, podporovatelia HSŽ

Je tu čas, keď je nám opäť daná možnosť preukázať náš záujem o veci, ktoré sú nám blízke, nemôžeme byť v súvislosti s nimi ľahostajní a chceme ich šíriť a podporiť ich fungovanie po každej stránke. Tým, čo by malo byť pre nás prvoradé, je šírenie Božieho kráľovstva.  Preto ste mnohí z vás podporili práve HSŽ aj poukázaním svojich 2% z dane. Pre tých, ktorí ste vo vyhlásení zaškrtnutím kolónky o vašom zverejnení sa nám umožnili vás identifikovať, sme už osobne poďakovali. Pre tých, ktorí chceli ostať anonymnými darcami, alebo si nevšimli takúto možnosť vo vyhlásení, chceme aspoň touto cestou poďakovať za váš dar. Vďaka všetkým vám sa mohlo pomôcť tým, ktorí prežívali v minulom roku duchovné cvičenia a tak pokračovať, či začať svoju formáciu v Hnutí. Pomohlo sa viacdetným rodinám, ktorí by mali problém zúčastniť sa oáz, taktiež uhradiť náklady pre služobníkov pri deťoch na manželských rekolekciách, ako aj individuálne niektorým jednotlivcom v ich nevyhnutných potrebách. Aj to je svedectvo a svedectvo je základ evanjelizácie.

Chceme vás aj v tomto roku poprosiť o vašu podporu. Uisťujeme vás, že sú to investované talenty, ktoré prinášajú zisk pre Pána. Nezakopme talent nevšímavosťou k tejto možnosti. V podobenstve o talentoch čítame, že zisk, ktorí priniesli verní služobníci bol rôzny. Jeden priniesol zisk pozostávajúci z piatich talentov, iný z dvoch. (por. Mt 25,15 nn.) Možno tým väčším ziskom, ktorý môžeš priniesť je aj to, že oslovíš iných a ponúkneš im možnosť darovať ich 2% na tento účel.

Prajem vám, aby ste prežili pravdivosť Pánových slov: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." (Mt 25,21.23)

o. P. Komanický, centrum HSŽ

Ďalšie články...

  1. 2% pre oázu
  2. KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ CZESTOCHOWA 2018
  3. CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.
  4. CHARIZMA SVETLO-ŽIVOT ALEBO ŽIVOT VO SVETLE PRAVDY A SLOBODY
2%

Prihlásenie