2% - LIST

Milí priatelia, podporovatelia HSŽ

Je tu čas, keď je nám opäť daná možnosť preukázať náš záujem o veci, ktoré sú nám blízke, nemôžeme byť v súvislosti s nimi ľahostajní a chceme ich šíriť a podporiť ich fungovanie po každej stránke. Tým, čo by malo byť pre nás prvoradé, je šírenie Božieho kráľovstva.  Preto ste mnohí z vás podporili práve HSŽ aj poukázaním svojich 2% z dane. Pre tých, ktorí ste vo vyhlásení zaškrtnutím kolónky o vašom zverejnení sa nám umožnili vás identifikovať, sme už osobne poďakovali. Pre tých, ktorí chceli ostať anonymnými darcami, alebo si nevšimli takúto možnosť vo vyhlásení, chceme aspoň touto cestou poďakovať za váš dar. Vďaka všetkým vám sa mohlo pomôcť tým, ktorí prežívali v minulom roku duchovné cvičenia a tak pokračovať, či začať svoju formáciu v Hnutí. Pomohlo sa viacdetným rodinám, ktorí by mali problém zúčastniť sa oáz, taktiež uhradiť náklady pre služobníkov pri deťoch na manželských rekolekciách, ako aj individuálne niektorým jednotlivcom v ich nevyhnutných potrebách. Aj to je svedectvo a svedectvo je základ evanjelizácie.

Chceme vás aj v tomto roku poprosiť o vašu podporu. Uisťujeme vás, že sú to investované talenty, ktoré prinášajú zisk pre Pána. Nezakopme talent nevšímavosťou k tejto možnosti. V podobenstve o talentoch čítame, že zisk, ktorí priniesli verní služobníci bol rôzny. Jeden priniesol zisk pozostávajúci z piatich talentov, iný z dvoch. (por. Mt 25,15 nn.) Možno tým väčším ziskom, ktorý môžeš priniesť je aj to, že oslovíš iných a ponúkneš im možnosť darovať ich 2% na tento účel.

Prajem vám, aby ste prežili pravdivosť Pánových slov: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." (Mt 25,21.23)

o. P. Komanický, centrum HSŽ

2% pre oázu

Drahí oázisti, sympatizanti a dobrodinci. Prosíme o podporu pre Centrum HSŽ - Diakonie HSŽ.

Čítať ďalej: 2% pre oázu

KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ CZESTOCHOWA 2018

Z celého srdca pozývam na tohtoročnú 43. Kongregáciu zodpovedných Hnutia Svetlo - Život pod titulom MLADEŽ V CIRKVI. Kongregácia sa uskutoční na Jasnej Hore v dňoch 23.-26.II.

ks. Marek Sędek

Piatok 23 II 2018

18.30 - sv omša v kaplnke

19.30–20.30 modlitebné stretnutie (aula o. Kordeckiego)

 

Sobota 24 II 2018

8.00 – liturgia hodín

9.00 – Otvorenie kongregácie. Uvedenie témy.

9.30   Jacek Dudzic, EVANJELIZÁCIA V PREDSIENI

11.00 – ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, MEDZI KATECHÉZOU A  MYSTAGOGIOU

Prestávka na obed.

14.15- Eucharistia (bazilika), Mons. Marek Solarczyk, biskup.

16.00- Katarzyna i Paweł Maciejewscy, MLÁDEŽ V (DOMÁCEJ) CIRKVI.

16.45 – ks. Marek Sędek, Moderátor generálny, CENTRUM EVANJELIZÁCIE V KROSCIENKU. POSTUP PRÁC. POZVANIE K SPOLUPRÁCI.

17.15- Svedectvá mladých. Oznamy.

Prestávka  na večeru.

19.30- liturgia hodín s požehnaním novo prijatých členov združenia Diakonia HSŽ.

 

Nedeľa 25 II 2018

8.00 – liturgia hodín.

9.00 –  ks. prof. Adam Maj, COr (KUL), BIRMOVKA - KORUNOVANIE ALEBO ZAČIATOK CESTY?

10.00 – svedectvá mladých.

10.30 – ks. Marek Sędek, Moderátor generálny, ZÁVERY Z PREZENTOVANÉHO OBSAHU K TVORBE FORMAČNÉHO PROGRAMU HNUTIA

11.15 - správy; čítanie listy jednoty, zhrnutie kongregácie.

Prestávka na obed.

14.00 – Eucharistia (kaplnka) Mons. Krzysztof Włodarczyk, biskup.

15.30 – stretnutie so zodpovednými za skupiny dospelých.

Pondelok 26 II 2018

8.00 - Eucharistia z liturg hodín. Mons. Krzysztof Włodarczyk, biskup (kaplnka)

9.30 –12.00 Stretnutie kolégia moderátorov v dome pútnika.

 

CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.

Pre dnešný svet najkrajšie a najvýrečnejšie svedectvo kresťanov je kríž a jednota. Jednota je dar Ducha Sv.  Je plodom jeho pôsobenia.  Spája sa s krížom.  Takto to bolo, keď bola aktuálna myšlienka Živej Cirkvi. Z tejto idei vzniklo HSŽ. Takto je to aj dnes. Rôzne hodnotenie situácie,  horlivosť v propagácii reforiem, prorocky radikalizmus, ... privádzajú do napätia. Napätie je v samotnom Hnutí. Aj v cirkvi.  Na rôznych platformách. Je to jav rozšírený. Svedčí o tom, že soľ Zakladateľa ešte nezvetrala. Svetlo, ktoré sme prijali od Pána, stále je viditeľné pre všetkých. Toto svetlo nie je zakryté. K tomu príde ešte aj naša ľudská slabosť. Naše ambície. Urazená hrdosť. To všetko je príčina nášho utrpenia a utrpenia druhých.

Čítať ďalej: CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.

CHARIZMA SVETLO-ŽIVOT ALEBO ŽIVOT VO SVETLE PRAVDY A SLOBODY

Vo svojom duchovnom oázovom živote môžeme prežívať isté znechutenia a stagnáciu. Možno máme tieto alebo podobné myšlienky: Roky sme v oáze a nič. Žiadna zmena. Formácia neprináša ovocie. Musíme si nájsť iné spoločenstvo. Inú komunitu. Možno sa menej bude od nás žiadať u tých druhých. Možno menej náročnosti tam bude. Možno sa naše svedomie bude menej trápiť.  Veď čo máme z toho, že raz za mesiac alebo dva razy za mesiac máme stretko v skupinke, zdieľame sa, modlíme sa a nič sa nedeje a nemení v našom živote???

Čítať ďalej: CHARIZMA SVETLO-ŽIVOT ALEBO ŽIVOT VO SVETLE PRAVDY A SLOBODY

Ďalšie články...

  1. SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ
  2. Vianočné prianie
  3. Adventná duchovná obnova v Ľutine
  4. CHARIZMA NEPOŠKVRNENEJ MATKY CIRKVI
2%

Prihlásenie