2% pre oázu

Drahí oázisti, sympatizanti a dobrodinci. Prosíme o podporu pre Centrum HSŽ - Diakonie HSŽ.

Čítať ďalej: 2% pre oázu

KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ CZESTOCHOWA 2018

Z celého srdca pozývam na tohtoročnú 43. Kongregáciu zodpovedných Hnutia Svetlo - Život pod titulom MLADEŽ V CIRKVI. Kongregácia sa uskutoční na Jasnej Hore v dňoch 23.-26.II.

ks. Marek Sędek

Piatok 23 II 2018

18.30 - sv omša v kaplnke

19.30–20.30 modlitebné stretnutie (aula o. Kordeckiego)

 

Sobota 24 II 2018

8.00 – liturgia hodín

9.00 – Otvorenie kongregácie. Uvedenie témy.

9.30   Jacek Dudzic, EVANJELIZÁCIA V PREDSIENI

11.00 – ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, MEDZI KATECHÉZOU A  MYSTAGOGIOU

Prestávka na obed.

14.15- Eucharistia (bazilika), Mons. Marek Solarczyk, biskup.

16.00- Katarzyna i Paweł Maciejewscy, MLÁDEŽ V (DOMÁCEJ) CIRKVI.

16.45 – ks. Marek Sędek, Moderátor generálny, CENTRUM EVANJELIZÁCIE V KROSCIENKU. POSTUP PRÁC. POZVANIE K SPOLUPRÁCI.

17.15- Svedectvá mladých. Oznamy.

Prestávka  na večeru.

19.30- liturgia hodín s požehnaním novo prijatých členov združenia Diakonia HSŽ.

 

Nedeľa 25 II 2018

8.00 – liturgia hodín.

9.00 –  ks. prof. Adam Maj, COr (KUL), BIRMOVKA - KORUNOVANIE ALEBO ZAČIATOK CESTY?

10.00 – svedectvá mladých.

10.30 – ks. Marek Sędek, Moderátor generálny, ZÁVERY Z PREZENTOVANÉHO OBSAHU K TVORBE FORMAČNÉHO PROGRAMU HNUTIA

11.15 - správy; čítanie listy jednoty, zhrnutie kongregácie.

Prestávka na obed.

14.00 – Eucharistia (kaplnka) Mons. Krzysztof Włodarczyk, biskup.

15.30 – stretnutie so zodpovednými za skupiny dospelých.

Pondelok 26 II 2018

8.00 - Eucharistia z liturg hodín. Mons. Krzysztof Włodarczyk, biskup (kaplnka)

9.30 –12.00 Stretnutie kolégia moderátorov v dome pútnika.

 

CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.

Pre dnešný svet najkrajšie a najvýrečnejšie svedectvo kresťanov je kríž a jednota. Jednota je dar Ducha Sv.  Je plodom jeho pôsobenia.  Spája sa s krížom.  Takto to bolo, keď bola aktuálna myšlienka Živej Cirkvi. Z tejto idei vzniklo HSŽ. Takto je to aj dnes. Rôzne hodnotenie situácie,  horlivosť v propagácii reforiem, prorocky radikalizmus, ... privádzajú do napätia. Napätie je v samotnom Hnutí. Aj v cirkvi.  Na rôznych platformách. Je to jav rozšírený. Svedčí o tom, že soľ Zakladateľa ešte nezvetrala. Svetlo, ktoré sme prijali od Pána, stále je viditeľné pre všetkých. Toto svetlo nie je zakryté. K tomu príde ešte aj naša ľudská slabosť. Naše ambície. Urazená hrdosť. To všetko je príčina nášho utrpenia a utrpenia druhých.

Čítať ďalej: CHARIZMA JEDNOTY – OBJAVENIE TAJOMSTVA PÔSOBENIA DUCHA SV.

CHARIZMA SVETLO-ŽIVOT ALEBO ŽIVOT VO SVETLE PRAVDY A SLOBODY

Vo svojom duchovnom oázovom živote môžeme prežívať isté znechutenia a stagnáciu. Možno máme tieto alebo podobné myšlienky: Roky sme v oáze a nič. Žiadna zmena. Formácia neprináša ovocie. Musíme si nájsť iné spoločenstvo. Inú komunitu. Možno sa menej bude od nás žiadať u tých druhých. Možno menej náročnosti tam bude. Možno sa naše svedomie bude menej trápiť.  Veď čo máme z toho, že raz za mesiac alebo dva razy za mesiac máme stretko v skupinke, zdieľame sa, modlíme sa a nič sa nedeje a nemení v našom živote???

Čítať ďalej: CHARIZMA SVETLO-ŽIVOT ALEBO ŽIVOT VO SVETLE PRAVDY A SLOBODY

SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Všetkých členov, kandidátov a sympatizantov KOČ srdečne pozdravujem a prajem vám požehnaný a spokojnučký Nový rok. Nech vás Pán žehná  a naplní svojou láskou a radosťou.

V minulých dňoch sme slávili vianočné obdobie, počas ktorého som si silno uvedomil Božiu blízkosť, ktorá sa zjavila v malom betlehemskom Dieťati. Ako je dôležité mať skúsenosť osobnej Božej lásky? Boh ma miluje osobnou láskou. To pre mňa prišiel na tento svet. Boh Emanuel. Boh medzi nami. Boh, ktorý mi rozumie. Snažme sa aj my všetci ľuďom sprostredkovať to, že Boh nás miluje nekonečnou osobnou láskou.

Čítať ďalej: SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Ďalšie články...

  1. Vianočné prianie
  2. Adventná duchovná obnova v Ľutine
  3. CHARIZMA NEPOŠKVRNENEJ MATKY CIRKVI
  4. CHARIZMA ŽIVEJ CIRKVI – KRÁSA NEVESTY
2%

Prihlásenie