LITURGIA JE SLUŽBA ...

Ctihodný Boží služobník otec František Blachnicki nás pozýva, aby sme sa upierali svoj pohľad na osobu Ježiša Krista ako na Sluhu (Diakonos). Aj na liturgiu sa môžeme správne pozerať iba vo svetle tajomstva Krista Sluhu.  Podľa F. Blachnického  celý život Krista bol službou, bol liturgiou.  Bol službou na splnenie Božej vôle a pre spásu človeka. Čo bolo najdôležitejšie v živote a službe Ježiša Krista?  V jeho živote a službe to bola poslušnosť. Poslušnosť až na smrť na kríži. A tak sa v liturgii nachádza sprítomnenie jeho obety života.

Čítať ďalej: LITURGIA JE SLUŽBA ...

OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU

Našiel som fiktívny otvorený list adresovaný otcovi Františkovi Blachnickému na webovej stránke www.gosc.pl. Veľmi ma povzbudil a inšpiroval. Preto ho vám ponúkam na prečítanie. Otec Jozef Heske.

OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU

Milý otec František!
Chýbaš mi. Nikdy sme sa nestretli. Ukončil som všetky možné stupne Oázy Nového Života spolu aj s KODOU (ozaj pravé obrátenie). Vychovala ma oázová formácia. V čase letnej oázy po prvý raz som sa rozhodol pre Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa.

Čítať ďalej: OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU

19. sympózium KOČ v Levoči

V dňoch 13.-15.10 sa uskutočnilo 19. sympózium KOČ v Levoči.  Ponúkame vám textové príspevky a zvukové nahrávky z tohto podujatia. 

http://www.kruciata.sk/intro.php?obsah=1160

http://www.kruciata.sk/intro.php?obsah=1164

 

NOVÝ BISKUP PRE POĽSKÚ OÁZU

Konferencia poľských biskupov dňa 13.10.2017 v Lubline zvolila nového delegáta pre HSŽ v Poľsku. Mons. Krzysztofa Włodarczyka.
S novým delegátom pre oázu sa uskutočnil rozhovor a z odpovedí o. biskupa vyberám niekoľko podnecujúcich myšlienok.

Čítať ďalej: NOVÝ BISKUP PRE POĽSKÚ OÁZU

19. celoslovenské sympózium KOČ

Ďalšie články...

  1. VEĽKÉ CHARIZMY HNUTIA SVETLO-ŽIVOT PODĽA FRANTIŠKA BLACHNICKEHO
  2. Návraty k IX. národnej púti HSŽ, KOČ v Kroščenku nad Dunajcom
  3. SPRÁVA O IX. PÚTI HSŽ A KOČ V KROSCIENKU N/D.
  4. GIGANT VIERY
2%

Prihlásenie