VEĽKÉ CHARIZMY HNUTIA SVETLO-ŽIVOT PODĽA FRANTIŠKA BLACHNICKEHO

Predslov

Mnoho chýb a omylov robíme vtedy, keď udalosti, ktoré prežívame nechápeme v súvislosti s ich vznikom, vzťahmi a kontextom, v ktorom sú osadené. Vtedy máme tendenciu vypichnúť niečo konkrétne, čo nás oslovuje,  intenzívne to prežívame a povýšiť to nad všetko ostatné, nad celok.  Platí to  o každom diele, do ktorého sú zapojení a spolutvoria ho ľudia. Platí to aj o cirkvi. Kdesi tu, nazdávam sa je aj koreň všetkých jej delení – schiziem. Nebolo to ináč ani v dejinách rozvoja HSŽ na Slovensku. Boli časy, keď sa diskutovalo o tom, čo je v Hnutí dôležitejšie – katechizácia či evanjelizácia, časy, keď sa niečo dielčie povýšilo za hlavné kritérium pre všetky spoločenstvá, a predstavovalo sa ostatným ako jediná cesta pre celé Hnutie. Musíme mať preto akýsi nadhľad z výšky na život spoločenstiev Hnutia, ktoré spája konkrétna charizma, a ktoré Boh v ich prostredí, v ktorom žijú, povoláva na ich etape ku konkrétnemu kroku. Musíme akceptovať, že Kristovo telo má údy, ktoré pracujú každé ináč a inou službou. Predsa však - z druhej strany, musia rozvíjať to spoločné, čo tvorí ich charizmu. Ďakujem o. J. Heske za spracovanie tohto článku. Nech pomôže všetkým zodpovedným i členom našich spoločenstiev objavovať víziu HSŽ obsiahnutú v jeho charizmách.
o. Peter Komanický

Túto úvahu napísal F. Blachnicki, keď v roku 1982 išiel navštíviť Bolíviu. Mal v pláne zriadiť tam centrum evanjelizácie Svetlo-Život, aby takto Hnutie mohlo svojou charizmou slúžiť Cirkvi. V tichu nočného letu do Bogoty svoje uvažovanie zhrnul do desiatich bodov: Charizma Hnutia. Máme teda predstavenú víziu Hnutia, ktorú nám ponúka sám otec zakladateľ.

Čítať ďalej: VEĽKÉ CHARIZMY HNUTIA SVETLO-ŽIVOT PODĽA FRANTIŠKA BLACHNICKEHO

Návraty k IX. národnej púti HSŽ, KOČ v Kroščenku nad Dunajcom

V piatok 1. septembra 2017 sa uskutočnil IX. ročník Slovenskej púte Hnutia Svetlo-Život, Kruciaty oslobodenia človeka a Domácej cirkvi v poľskom mestečku Kroščenko nad Dunajcom, kde sa nachádza hrob zakladateľa HSŽ a KOČ kňaza Františka Blachnického.

V úvode sa prihovoril k prítomným generálny moderátor HSŽ v Poľsku kňaz Marek Sendek a povzbudil pútnikov ku kresťanskej horlivosti. Jozef Heske, moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ na Slovensku vyjadril presvedčenie, že táto púť bude povzbudením na ceste nasledovania Pána a zároveň odhodlaním kráčať za ním.

Čítať ďalej: Návraty k IX. národnej púti HSŽ, KOČ v Kroščenku nad Dunajcom

SPRÁVA O IX. PÚTI HSŽ A KOČ V KROSCIENKU N/D.

Pred niekoľkými dňami 1. Septembra 2017 sa uskutočnila IX. Púť k hrobu Božieho služobníka otca Františka z príležitosti 30. výročia jeho smrti. Púť sa zorganizovala pod heslom tohto formačného roka:  Služobník Nepoškvrnenej.

Čítať ďalej: SPRÁVA O IX. PÚTI HSŽ A KOČ V KROSCIENKU N/D.

GIGANT VIERY

O otcovi F. Blachnickom sa hovorilo, že robil veľké problémy vtedajším komunistickým úradom. Nahováral ľudí na abstinenciu. Hovoril o poctivosti. Ukazoval, že dôvera voči Bohu môže meniť naše životy. „Najhoršie“ bolo to, že ľudia ho počúvali. Dokonca poľská štátna bezpečnosť si nevedela s ním rady. Ale nakoniec ho aj uväznili. Bolo to v marci 1961. V tom istom väzení, kde bol väznený v období nemeckej okupácie. Ale po pár mesiacov bol oslobodený a tak išiel na Jasnú Horu poďakovať sa za vyslobodenie. Tam mu prišla myšlienka, že pôjde na štúdia do Lublina na univerzitu. Biskup dal súhlas a tak v roku 1961 otec Blachnicki vstúpil na pôdu lublinskej školy.

Čítať ďalej: GIGANT VIERY

Zhodnotenie leta – ZLET 2017

Dňa 9.9.2017 sa v Centre HSŽ v Prešove na Kalvárii uskutočnilo stretnutie zodpovedných, kňazov, moderátorov letných duchovných cvičení a oázových akcií. Na stretnutie prišli aj mnohí, ktorí v lete neviedli žiadne rekolekcie, ale sa chceli povzbudiť darom spoločenstva a vypočuť si svedectvá o tom, ako Boh verne opäť verne pôsobil v lete počas oáz.

Čítať ďalej: Zhodnotenie leta – ZLET 2017

Ďalšie články...

  1. Pozvánka na ZLET 2017
  2. Na púti v Centre Hnutia Svetlo-Život v Prešove
  3. NIEKTORÉ ÚVAHY Z TÉMY SLUŽOBNÍK NEPOŠKVRNENEJ OD GENERÁLNEHO MODERÁTORA HSŽ OTCA MAREKA SEDEKA
  4. IX. celoslovenská púť Hnutie Svetlo-Život a Kruciata Oslobodenia Človeka
2%

Prihlásenie