OÁZOVÉ LETO PRE DOSPELÝCH

NAJVÄČŠÍ DEŇ ŽIVOTA V ŽIVOTE KŇAZA BLACHNICKÉHO

Bolo to dňa 17.6.1942, keď   Boží služobník otec Franciszek Blachnicki v cele smrti vo väzenskom oddelení B-1 zažil čosi, čo celkovo zmenilo jeho život.

fb17Bol to najväčší deň jeho života, takto pomenoval tento okamih svojho života so svojom duchovnom testamente. Tvrdil, že vtedy prijal od Boha dar viery, ktorý ho neprerušene a dynamicky sprevádzal cez celý život
Od tohto momentu nikdy neprežíval pochybnosti vo viere a nemal iné ciele ani ambície okrem tých, ktoré vychádzali z viery a boli smerované na Boha. Všetky rozhodnutia prijímal na základe viery. Zároveň ho sprevádzal pocit, že jeho služba vyplývajúca z viery je skazená pýchou a egoizmom. Mal vždy povedomie svojej nedokonalosti a túžbu po vnútornom očistení, ktoré ho sprevádzalo celým ďalším životom.  Jednako vnútorná problematika jeho života bola od tohto dňa ohraničená vierou.

Čítať ďalej: NAJVÄČŠÍ DEŇ ŽIVOTA V ŽIVOTE KŇAZA BLACHNICKÉHO

Mariánska púť Domácej cirkvi, Hnutia Svetlo - Život a Kruciaty oslobodenia človeka

100. VÝROČIE
FATIMSKÝCH ZJAVENÍ

MARIÁNSKE STRETNUTIE V ĽUTINE
    
Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení  vás všetkých mariánskych ctiteľov srdečne pozývame na Mariánsku
púť Domácej cirkvi, Hnutia Svetlo - Život a Kruciaty oslobodenia človeka, ktorá sa uskutoční
                                 

V SOBOTU 24. JÚNA  2017
V BAZILIKE MINOR V ĽUTINE

Program:                                       
09.00    Svätý ruženec
09.45    Prednáška –
            Fatima a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
10.30      Svätá liturgia,
            slávnostne zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu
12.00      Obedňajšia prestávka
14.00    Svedectva o sile Fatimského posolstva
15.00    Adorácia a Korunka  Božieho milosrdenstva
                  
 „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“

 

Centrálna oáza matka

COM2017-1

Prihlasovanie do 1.6.2017 na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIzoMs3dEjxCcA62bYhIYTRvOQRXLCt6wFBqJ25m_qrVsMrw/viewform

 

COM2017-2

MOCOU DUCHA SVÄTÉHO ALEBO COM

Na Turíce začína veľké dobrodružstvo oázy živej Cirkvi. Rovnako, ako ako na Turíce v Jeruzaleme . (Porov. Sk 2,1n). Pre oázistov Turíce - to je COM. Centrálna oáza matka alebo centrálna oáza modlitby. Je to stretnutie v Kroščenku n/D. Je to stretnutie aj v Prešove v centre Hnutia. Je to znak a prejav jednoty celého Hnutia. Spoločná Eucharistia. Spoločné vzývanie Ducha Svätého. Prosíme Ho, aby nám dal silu a moc. Aby nám pomáhal žiť jednotu medzi svetlom a životom. Aby pomáhal moderátorom a animátorom na oázach a iných oázových tematických rekolekciách počas leta. Preto sa máme modliť. Modliť sa za slúžiacich, aj za účastníkov. Aby Duch Svätý silno pôsobil počas letných podujatí. Aby sme ešte viac a nanovo odokryli charizmu Oázy. V nej objavujeme krásu živej Cirkvi.

Čítať ďalej: MOCOU DUCHA SVÄTÉHO ALEBO COM

Ďalšie články...

  1. ODVAHA VIERY ALEBO KAPITULOVANIE
  2. Pozvanie na stretnutie slobodných, rozvedených, ovdovelých
  3. Kristus vstal z mŕtvych!
  4. 5. Kongregácia zodpovedných
2%

Prihlásenie